ПРЊАВОР: Подјела захтјева за регресирано гориво

0
2179

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавјештава пољопривредне произвођаче (физичка и правна лица) са подручја општине Прњавор да су у току активности подјеле захтјева за остваривање права на регрес за еуродизел гориво, за извођење прољећних и јесењих радова у пољопривреди у 2015. години, укључујући и жетву стрних жита, по списковима достављеним од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

 Право на регресирано дизел гориво остварују регистровани пољопривредни произвођачи, за површине које су регистроване као обрадиве у Регистру пољопривредних газдинстава, на којима је извршена јесења сјетва у 2014. години и прољећна сјетва/садња у 2015. години, као и за површине на којима је планирана јесења сјетва стрних жита у 2015. години и за одржавање постојећих вишегодишњих засада воћњака и винограда.

 Максимална количина одобреног дизел горива износи 100 литара по хектару обрадиве површине у 2015. години за све биљне културе, а обухвата збирно и прољећне и јесење радове.

 Регистровани пољопривредни произвођачи регресирано дизел гориво плаћају одмах приликом куповине, по малопродајној цијени умањеној за износ регреса од 0,60 КМ/литру, стим да укупно одобрене количине могу реализовати у неколико одвојених куповина, али само код једног овлашћеног дистрибутера и у једном малопродајном објекту.

 Захтјев за остваривање права на регрес за дизел гориво пољопривредни произвођачи након евидентирања и протоколисања могу преузети у Одјељењу за пољопривреду, водопривреду и шумарство, и приликом прве куповине подносе га уз неовјерену копију личне карте, односно копију ЈИБ-а за правна лица, овлашћеном дистрибутеру по властитом избору на подручју цијеле Републике Српске.

 На подручју општине Прњавор пољопривредни произвођачи регресирано дизел гориво могу куповати код сљедећих дистрибутера:

 “НЕСТРО ПЕТРОЛ” – ПРЊАВОР,

 “ГАГИ ТРАНС” – ВИЈАКА,

 “КРАЈИНА ПЕТРОЛ” – ПРЊАВОР,

“KRISTAL TRADE БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ: ПОТОЧАНИ, ЛИШЊА, ШИБОВСКА,

  КРЕМНА И ПАЛАЧКОВЦИ,     

 “ПРОИЗВОДЊА ДУШАНИЋ” БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ: ЦЕНТАР 1, ЦЕНТАР 2, 

  ВИЈАКА И РАТКОВАЦ,

 “НЕШКОВИЋ” – ПРЊАВОР,

“БРЧКО ГАС” – ПРЊАВОР.

Рок за подношење захтјева и преузимање регресираног дизел горива је 15. новембар 2015. године.  

За све додатне информације пољопривредни произвођачи могу се обратити у канцеларије Одјељења или путем контакт телефона 051/660-860.” 

PODIJELI