Општинска управа послује по ИСО стандарду

0
1655
SAMSUNG CSC

У Општинској управи општине Прњавор проведена је ресертификациона провјера система управљања квалитетом према захтјевима ИСО стандарда 9001:2008. Током провјере потврђено је да Општинска управа послује по ИСО стандарду. Ресертификациону провјеру извршио је тим из сертификационе куће Тиф Реланд, који је констатовао да није уочена никаква неусаглашеност и да ће сертификационом тијелу бити предложено да се настави важност сертификата.

 

Општини Прњавор је сертификат ИСО стандарда додијељен 14. децембра 2007. године, а годину дана касније, приликом прве надзорне провјере, констатовано је да је систем менаџмента квалитетом заживио у пракси. Примјеном ИСО стандарда Општинска управа општине Прњавор усмјерила се на остваривање постављених циљева у погледу квалитета пословања и пружања услуга, оријентације према корисницима услуга, законитог испуњавања потреба корисника услуга, јачања одговорности свих запослених, надградње процеса и система у којим се врше услуге, тимског рада базираног на комуникацији између општинских и других јавних служби, те успостављању партнерских односа са заинтересованим странама. /prnjavorlive.info/.

 

 

PODIJELI