0
1010

Oбавјештавамо грађане, власнике – посједнике некретнина са подручја катастарске општине Околица које су предмет експропријације за изградњу приступних путева на дионици аутопута Бања Лука – Добој, да ће у четвртак, 5.10.2017. године са почетком у 11:00 часова у згради Општине Прњавор, улица Карађорђева број 2, у сали Скупштине општине Прњавор бити одржана јавна расправа, у циљу покушаја рјешавања имовинско-правних односа, односно споразумног одређивања накнаде за некретнине прије покретања поступка експропријације.

 

Све информације везане за јавни позив могу се добити у Одјељењу за просторно уређење.

 

PODIJELI