Akcija AMS – Oduzmi gas, a ne život!

0
1246

AMS RS i auto moto društava učestvovaće u provođenju kampanje pod nazivom “ODUZMI GAS, A NE ŽIVOT“

Kampanja će se provoditi u periodu od 21. jula do 21. avgusta 2014. godine u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

Poruka kampanje “Oduzmi gas, a ne život“ prenosiće se sredstvima masovne komunikacije putem letka, plakata, video spota, radio džingla i drugih materijala.

Cilj provođenja kampanje jeste povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj, smanjenjem broja vozača koji ne poštuju ograničenja brzine kretanja vozila na putevima. Kampanjom se želi uticati na promjenu stavova o važnosti i značaju ograničenja brzine i prenošenje poruke vazačima koliko je važno poštovati ograničenje brzine kretanja .

Prema podacima MUP RS neprilagođena brzina kretanja vozila na putevima u Republici Srpskoj je drugi uzrok nastanka saobraćajnih nezgoda, a u ukupnom broju saobraćajnih nezgoda učestvuje sa oko 29 %. Pezultati istraživanja u svijetu pokazuju da porast prosječne brzine kretanja za 1 km/h, dovodi do porasta u broju saobraćajnih nezgoda za 3%. Veći efekti su otkriveni za saobraćajne nezgode sa poginulim.

Porast prosječne brzine kretanja za 1 km/h, dovodi do povećanja u broju saobraćajnih nezgoda sa poginulim za 5 %. /AMS/

PODIJELI