Ako nema sjednica, nema ni cijelih plata

0
381

Nakon što su prečešljali poslovne knjige i ključne akte na kojima funkcioniše Parlament BiH, revizori su ocijenili da ima dosta prostora za zloupotrebe te su ukazali nadležnima da pod hitno moraju definisati nova pravila rada.

Zbog nepostojanja dogovora izbornih pobjednika iz oktobra 2018. godine o principima na kojima treba da počivaju institucije vlasti, tokom većeg dijela prošle godine nije bilo sjednica Predstavničkog i Doma naroda te radnih tijela.

To je, kako je navedeno u revizorskom izvještaju Parlamenta BiH za 2019. godinu Kancelarije za reviziju institucija BiH, negativno uticalo na put ka EU, ekonomski razvoj i generalno funkcionisanje sistema.

– Sva specifična pitanja nefunkcionisanja Parlamenta nisu na bilo koji način regulisana ni prepoznata u zakonima i podzakonskim aktima, niti su na bilo koji način sankcionisana, već su naprotiv sve plate i naknade redovno isplaćivane, jednako kao što su na raspolaganju bile i sve ostale pogodnosti, poput korišćenja službenih vozila, putovanja i druga. Te nelogičnosti upućuju na to da Parlament još nema uspostavljen efikasan i preventivan sistem unutrašnjih kontrola koji bi odgovorio na sve izazove. Na ovakve pojave ukazujemo isključivo jer se, uz neefikasan rad, dobrim dijelom reflektuju i na finansijsko poslovanje jer su kao što smo naveli poslanici i delegati tokom cijele 2019. godine ostvarivali sva svoja finansijska i druga prava – istaknuto je u izvještaju i naglašeno da je ukupan rashod Parlamenta lani premašio 13 miliona KM.

Revizori su utvrdili da ni prošle godine nije bilo aktivnosti u pogledu ugrađivanja u zakonske odredbe svih prava koje pripadaju poslanicima i delegatima.

Ukupni rashodi za bruto plate i naknade lani su iznosili 9,3 miliona, a revizori su podsjetili da zaposleni imaju pravo na topli obrok, prevoz, odvojeni život, smještaj, mjesečni paušal, koji je posebno sporan, a iznosi 700 KM svaki mjesec, bez obzira na radne aktivnosti.

– Na ime paušala je isplaćeno 475.927 KM. Isplata je bila automatski, kao i ranijih godina, za sve uključujući i one koji su obavljali pozicije na dva nivoa vlasti, a Parlament je u blokadi gotovo cijelu godinu. Smatramo da se isplate za vrijeme godišnjeg odmora ili kada nije bilo aktivnosti domova ne mogu dovesti u vezu sa obavljanjem dužnosti, te nisu opravdane – kategorični su u Kancelariji za reviziju institucija BiH.

Pažnja je ponovo skrenuta na obračun naknade za prevoz na posao i sa posla koja je utvrđivana po osnovu navedene kilometraže u zahtjevu za ostvarenje naknade, a ne na osnovu najkraće relacije do posla. Ni svi putni nalozi nisu uredno popunjavani, a sporni su i određeni računi nastali tokom službenih putovanja.

Još jedna sporna tačka su i izdaci po osnovu rada u upravnim, nadzornim i drugim odborima i radnim tijelima, za šta je iskeširano lani 202.525 KM. Uočeno je da je mandat nekim članovima odbora istekao završetkom 2018. godine, pa i 2017. godine, ali im je i lani naknada isplaćivana u kontinuitetu, iako im nije produžen mandat. Nastavili su rad na osnovu starih odluka o imenovanju što je, prema stavu revizije, nedopustivo.

/Glas Srpske/

PODIJELI