Aktivnosti u OŠ “Branko Ćopić” Prnjavor povodom Dana djeteta

0
1433

JU Osnovna škola „Branko Ćopić“ organizovala je niz aktivnosti povodom obilježavanja 20. novembra, Međunarodnog Dana djeteta. Cilj obilježavanja ovog dana je da podsjeti i senzibiliše javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije. Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obavezuje stranke na pridržavanje njenih odredbi i uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su je prihvatile i potpisale.

 

Povodom Međunarodnog Dana djeteta u našoj školi realizovan je niz aktivnosti. Sa učenicima trećih, četvrtih i petih razreda održane su radionice na kojima su učenici razgovarali o njihovim pravima ali i obavezama. Učenici su konkretna prava ilustrovali te je od njihovih radova u holu škole upriličena izložba. Pored tog, među učenicima naše škole sprovedeno je istraživanje o navikama djece na internetu. Na sastanku Savjeta učenika u utorak 22. novembra predstavnici odjeljenja su upoznali članove Savjeta sa rezultatima iz njihovog odjeljenja. Rezultati su sumirani i biće prikazani kroz pano u holu škole.  Takodje, ovom prilikom učenicima su podjeljeni promotivni materijali o sigurnom korištenju interneta.

 

Ovaj dogadjaj je podržala In Fondacija- fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u BIH, u okviru projekta „Naša virtuelna stvarnost“ koji realizujemo u saradnji sa UG Zdravo da ste iz Banja Luke. Cilj projekta je  povećаti svijest, informisаnost i znаnje djece o njihovoj izloženosti rizicimа u virtuelnom svijetu i upoznati ih sa načinima zaštite svoje privatnosti.

PODIJELI