Aleksić: Građani Srpske imaju osnov za privatne tužbe

0
488
Advokat Srđan Aleksić rekao je da građani Republike Srpske, koji su oboljeli od posljedica NATO bombardovanja osiromašenim uranijumom, imaju osnov za privatne tužbe i da je voljan da pomogne svima koji se odluče da podnesu tužbeni zahtjev pred sudovima u BiH protiv NATO-a.

– Mi ćemo uz pomoć italijanske sudske prakse pokazati postojanje uzročno-posljedične veze između trovanja osiromašenim uranijumom i obolijevanja od raka srpskih vojnika i policajaca – rekao je Aleksić.

Aleksić je za Glas Srpske pojasnio da po istom principu mogu da postupe i građani Republike Srpske, jer su takve bombe korištene prvi put upravo na teritoriji današnje BiH.

Prema njegovim riječima, u slučaju da građani Srpske podnesu tužbu i da sud prihvati njihove tvrdnje, tužena strana bi bila NATO, koji bi bio dužan da plati štetu, jer je BiH, kao i Srbija, potpisnica Partnerstva za mir.

– NATO savez je u tim ugovorima nastupao kao pravno lice koje ima svoj budžet. Ovde je potvrđeno pravo na život, koje je iznad svakog zakona i oni bi bili dužni da tu štetu nadoknade. Isti je slučaj i sa BiH – ukazao je Aleksić.

Advokat Miodrag Stojanović istakao je da osnov za tužbu postoji, ali da bi bilo rizično upustiti se u takve postupke jer nema garancije da bi NATO tu štetu platio, a troškovi postupka bi bili ogromni za lica koja se u njega upuste.

– Imao sam takvih molbi, ali nisam mogao da ih prihvatim jer mislim da novac ne bismo nikada dobili. Troškovi vještačenja i takse su veliki, te porodice nemaju ta sredstva – rekao je Stojanović.

Stojanović vjeruje da bi se vrlo lako dokazala uzročno-posljedična veza između bombardovanja i obolijevanja, ali da je pitanje ko će od NATO-a tražiti novac.

– A, kada je riječ o BiH, tu dolazimo do pitanja njenog uređenja i državno-pravnog statusa unutar BiH, što otvara Pandorinu kutiju – rekao je Stojanović.

On je rekao da bi trebalo vidjeti kako će teći postupak u Srbiji, a onda planirati slično djelovanje i u Srpskoj.

Direktor Centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić rekao je da je Centar objavio publikaciju o posljedicama NATO bombardovanja, u kojoj su detaljno prikazani svi podaci.

– Posljedice su nesumnjivo ogromne i postoji apsolutni osnov za tužbu. Međutim, Centar ne može da bude stranka u postupku i podnošenje tužbi je pitanje lične volje i želje pojedinca. U svakom slučaju, ako se neko odluči, Centar stoji na raspolaganju da pruži svaku podršku – rekao je Kojić.

Advokat iz Niša Srđan Aleksić sa italijanskim kolegom Anđelom Fijoreom Tartaljom, koji je u istim predmetima pred italijanskim sudovima uspio da dobije 181 pravosnažnu presudu u korist svojih klijenata, uskoro će podnijeti pet tužbi protiv NATO saveza pred sudovima u Srbiji.

Posljedice bombardovanja Sjevernoatlantskog saveza bombama sa osiromašenim uranijumom primjetne su i na teritoriji Srpske, koju je ovaj savez bombardovao 1995. godine, četiri godine prije nego tadašnju Saveznu Republiku Јugoslaviju.

PODIJELI