Ambasador Vasić: Mnoštvo mogućnosti za saradnju s Rumunijom

0
1090

Rumunija je do sada demonstrirala veoma visoki stepen podrške i kooperativnosti kada je u pitanju evropski put Bosne i Hercegovine. U tom smislu, Rumuni nemaju dilemu i njihova pomoć je nešto na šta možemo sa sigurnošću računati u narednom periodu – istakao je ambasador BiH u Rumuniji Mile Vasić u intervjuu za Fenu.

Odnose BiH i Rumunije ocijenio je izuzetno dobrim, ističući da su na visokom nivou, kao i to da naša zemlja s Rumunijom nema spornih i otvorenih pitanja.

Govoreći o oblastima u kojima je posebno moguće proširivati saradnju BiH i Rumunije, kazao je da postoji mnoštvo mogućnosti za saradnju. Rumunija je, napominje, tržište od oko 20 miliona ljudi, od kojih samo 6,7 posto nezaposleno te tržište na kojem posluje, po nekim podacima, oko 190.000 kompanija sa stranim učešćem u vlasništvu.

– Također, to je tržište koje je geografski blizu BiH, ali blisko i sa stanovišta potreba i navika potrošača i mentaliteta. Rumuni su spremni na saradnju i ona se može ogledati u brojnim aktivnostima – istakao je i naveo neke od njih, kao što su pomoć pri EU integracijama, povezivanje gradova i općina i stvaranje uslova za saradnju u oblastima ekonomije, kulture i obrazovanja.

Tu su još, dodao je, pomoć i ekspertiza u vezi s korištenjem EU fondova, zajednički nastupi u EU i drugim institucijama, korištenje iskustava u borbi protiv kriminala i korupcije, povećanja obima privredne saradnje kroz izvoz bosanskohercegovačkih proizvoda na rumunsko tržište, ali i mogućnost lon poslova i outsourcinga…

Napomenuo je da je Ambasada BiH organizirala posjete općinama u BiH te da su održani sastanci u 14 gradova kojima je prisustvovalo više od 400 privrednika i predstavnika lokalnih vlasti te predstavnici turističkog sektora.

– Privrednici i zvaničnici lokalnih samouprava upoznati su o mogućnostima koje pruža rumunsko tržište i pomoći koju im Ambasada BiH može pružiti. Ambasada je izradila i poseban portal za bh. privrednike koji je dostupan rumunskim firmama i privrednicima radi intenziviranja poslovnog povezivanja – pojasnio je.

Podsjetio je i na prvi poslovni forum u Rumuniji u saradnji s Privrednom komorom Bukurešt, gdje je prisustvovalo oko 35 potencijalnih investitora kao i predsjednici Privredne komore Banje Luke i Privredne komore Kantona Sarajevo, koji su potpisali Sporazum o saradnji s Privrednom komorom Bukurešt.

Također, podsjeća Vasić, održani su i sastanci s predstavnicima privrednih komora u Prahovu, Temišvaru, Jašiju, Piteštiju i Brašovu, a dogovoreno je skoro održavanje još nekoliko poslovnih foruma na kojima bi bili predstavljeni potencijali BiH rumunskim privrednicima i investitorima.

– U BiH postoje firme čiji proizvodi mogu zadovoljiti kvalitetom i cijenom potrebe kupaca – rekao je, naglasivši da je cilj Ambasade BiH da zainteresira te firme za rumunsko tržište i da im ukaže na brojne mogućnosti koje ono pruža.

Prisutnost BiH u rumunskoj javnosti i medijima ocijenio je nedovoljnom, pojašnjavajući da je to u neku ruku i razumljivo, jer je BiH relativno mala zemlja.

Međutim, kazao je da bi aktivnosti koje provodi Ambasada BiH, u pogledu ekonomske saradnje i povezivanja gradova i općina, trebale promijeniti ovo stanje.

Ambasador se osvrnuo i na turistički sektor BiH i ocijenio da ukoliko želimo i očekujemo dolazak rumunskih turista, onda moramo nešto učiniti na prezentaciji turističke ponude naše zemlje.

U tom kontekstu, ukazao je na činjenicu da se u Bukureštu godišnje održavaju dva sajma turizma, a da među izlagačima jedino nema predstavnika iz BiH.

– To nije dobro. Rumuni su ljudi koji imaju novac i koji su spremni da ga potroše. Naravno, da bi ih privukli, mora im se pružiti sadržaji koji zadovoljavaju njihove apetite, a to, uz svu konkurenciju na njihovom i na stranom tržištu, neće biti lako – smatra Vasić.

Naveo je primjer Hrvatske, koja je u namjeri da privuče veći broj turista iz Rumunije u ljetnom periodu, predvidjela u ovoj godini uspostavljanje avionskih linija do najatraktivnijih destinacija.

– Možda bi se moglo razmišljati i u tom pravcu, ili u nekom drugom, ali status quo nije prihvatljiv – podvukao je.

Za ulogu bh. dijaspore u rumunskom društvu u pogledu jačanja međusobne saradnje i povezivanja rekao je da je mala, jer je bh. dijaspora i brojčano mala.

– Međutim, Ambasada BiH je preuzela na sebe aktivnosti u tom pogledu i u narednom periodu predviđeno je povezivanje i bratimljenje nekoliko gradova i općina iz BiH i Rumunije – kazao je ambasador Vasić u razgovoru za Fenu, uz zaključak da bi ove aktivnosti trebale postati preduslov za stvaranje okvira za saradnju u svim oblastima života između ove dvije zemlje.

Fokus.ba

PODIJELI