APEL IZ POLICIJE Zatvorske kazne za neodgovorne PRENOSIOCE VIRUSA

0
511

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pozvalo je građane da se odgovorno ponašaju i poštuju odluke  Koordinacionog tijela za planiranje, sprovođenje i praćenje aktivnosti vezanih za pojavu “COVID-19“, bolesti koji izazaziva korona virus i lokalnih štabova za vanredne situacije.

– Krivičnim zakonikom Republike Srpske jasno su definisana krivična djela protiv zdravlja ljudi, a koja se odnose na samo prenošenje zarazne bolesti i neprimjenjivanje mjera za zaštitu od zarazne bolesti- saopšteno je danas iz MUP RS.

Članom 194 „Prenošenje zarazne bolesti“ Krivični zakon RS definisano je da „ko ne postupi po propisima ili naredbi kojima nadležni organ određuje preglede, dezinfekciju, izdvajanje bolesnika ili neke druge mjere za suzbijanje ili sprečavanje zaraznih bolesti kod ljudi, pa usljed toga dođe do prenošenja zarazne bolesti, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine“.

Takođe, u članu 196 „Neprimjenjivanje mjera za zaštitu od zarazne bolesti“ kaže se da „ko u bolnici, porodilištu, internatu, školi, privrednom društvu ili drugoj organizaciji ili radnji u kojoj se rukuje predmetima ishrane ili vrše higijenske usluge, ne primijeni odgovarajuće higijenske mjere ili suprotno zdravstvenim propisima primi na rad ili drži na radu lice koje boluje od zarazne bolesti, pa usljed toga dođe do prenošenja zarazne bolesti, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine“.

– Za naprijed navedene osnovne oblike krivičnih djela propisanih Krivičnim zakonikom Republike Srpske, propisani su i kvalifikovani oblici za koje su, u zavisnosti od posljedice, predviđene i strožije kazne- zaključili su iz MUP RS.

srpskainfo.com

PODIJELI