Avion prinudno sletio na napušteni aerodrom Željava

0
1121

Početkom novembra dogodilo se prisilno slijetanje aviona tip Diamond DA62 koji je bio na VFR letu iz Austrije za Crnu Goru te koji po planu leta nije ni planirao da ulazi u vazdušni prostor Bosne i Hercegovine.

Pilot aviona je na pitanje ATS jedinice Hrvatske kontrole vazdušne plovidbe alarmirao „fuel emergency“ odnosno problem nedostatka goriva te zatražio prinudno slijetanje na najbliži aerodrom.

“Po zaprimanju zahtjeva ATS jedinica HKZP-a je koordinirala sa Centrom letnih informacija BHANSA-e (FIC) u Banja Luci. Pilot aviona je odlučio da slijetanje izvede na poletno sletnu stazu bivšeg vojnog aerodroma Željava koja se nalazi u graničnom području između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kazali su za N1 u Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi (BHANSA).

Po zaprimanju informacije da se radi o deklarisanom vanrednom događaju FIC Banja Luka je postupio po proceduri za postupanje u hitnim slučajevima i vanrednim situacijama na način da je uz održavanje komunikacije sa pilotom o svemu obavijestio i Spasilačko koordinacijski centar BiH BHANSA-e (BH RCC).

O slučaju je odmah obaviještena i Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA) zbog eventualnog daljnjeg poduzimanja aktivnosti iz nadležnosti poslova BHDCA u slučaju da se dogodi vanredni događaj.

Pošto se avion u trenutku zaustavljanja nalazio na teritoriju Republike Hrvatske odnosno da je objavio vanredno stanje na frekvenciji nadležne kontrole letenja RH vazduhoplovne istražne vlasti RH su nadležne za daljnje postupanje po ovom pitanju (istraga ozbiljnog incidenta), pri čemu BHANSA stoji na raspolaganju.

(n1)

PODIJELI