Bez međunarodnog rejtinga: Univerziteta iz RS i BiH još nema na referentnim rang listama

0
414

Na najnovijoj rang listi univerziteta u svijetu, koja mjeri njihov uticaj na društvo i ekonomiju, očekivano nema nijednog univerziteta iz Bosne i Hercegovine, ali ni onih iz šireg regiona.

Ovu novu vrstu rangiranja više od 450 univerziteta iz svijeta objavio je nedavno uticajni magazin „Times Higher Education“ iz Londona, koji već dugo objavljuje i referentnu listu najboljih univerziteta u svijetu, jedno od tri najznačajnija rangiranja u visokom obrazovanju.

Ni na toj uticajnoj listi, koja obuhvata čak 1.250 univerziteta, ipak, nema univerziteta iz BiH, baš kao ni na Šangajskoj listi najboljih 500 univerziteta, na kojoj su od regionalnih mjesto uspjeli da izbore samo univerziteti u Beogradu i Ljubljani.

Jedina svjetski poznata lista na kojoj su zastupljene i visokoškolske ustanove iz BiH je Vebometriks rangiranje, koje pokazuje prisutnost, vidljivost i izvrsnost univerziteta, ali samo u veb okruženju.

– Mnogo referentnije su Šangajska i „Times Higher Education“ liste, te ne možemo da budemo zadovoljni našim stanjem na sve tri te liste. Naša dva javna univerziteta su tek negdje nakon 3000. pozicije na Vebometriks listi. Tu je Univerzitet u Banjaluci značajno poboljšao svoje mjesto, ali sigurno još ne možemo biti zadovoljni situacijom, kao ni mnogi u regionu – kaže ministar za visoko obrazovanje u Vladi RS Srđan Rajčević, dodajući da se mora povećavati međunarodna vidljivost naših univerziteta i napredovati ka ovim listama.

S tim su saglasni i na Univerzitetu u Banjaluci gdje su, ističu, opredijeljeni da poboljšaju svoju poziciju na međunarodnim rang listama.

– Univerzitet pokazuje napredak u najznačajnijim područjima istraživanja, inovacija, studiranja, međunarodne saradnje i realizacije projekata, a broj naučnih radova nastavnika i saradnika u međunarodnim bazama podataka raste – navode sa UNIBL.

Kako ističu, njihovo akademsko osoblje objavljuje radove na SCI listi, radovi su citirani i daju veliki doprinos nauci, te podsjećaju da je jedan od osnovnih kriterijuma za pozicioniranje na Šangajskoj listi, recimo, broj dobitnika Nobelove nagrade koji su studirali ili trenutno rade na određenom univerzitetu, broj objavljenih radova na SCI listi, citiranost radova, uticaj na nauku, uticaj na univerzitete u regionu i slično.

– Univerzitet moramo povezati i sa uglednim institutima i istraživačkim grupama, kako u regonu, tako i u Evropi – objašnjavaju na ovom univerzitetu.

(srpskainfo)

PODIJELI