BiH mora isplatiti nekoliko miliona maraka odštete građanima

0
631
BiH ove godine mora platiti nekoliko miliona maraka na ime odštete građanima, jer nisu ispoštovane izvršne presude sudova u BiH.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je presude u slučajevima aplikacija za 300 radnika, koja su se žalila na povredu osnovnih ljudskih prava, odnosno pravo na rad i pravednu naknadu, piše “Dnevni avaz”.

Sud u Strazburu je svakom aplikantu za kojeg je utvrdio da su mu povrijeđena osnovna ljudska prava dodijelio po hiljadu evra naknade, plus najmanje 350 evra na ime troškova, kao i da im pripadaju i ostali troškovi koji su nastali ili bi mogli nastati tokom izvršenja ovih presuda.

Sud u Strazburu je najavio da će se periodično vraćati ovim odlukama kako bi utvrdio da li se sprovode.

Osim ovih 300 slučajeva, pred Sudom u Strazburu je još toliko prijava oštećenih radnika.

PODIJELI