Bukvić: Demant pres konferencije načelnika Tomaša

0
359

Nakon uspjeha mlađih selekcija RK Sloga na turniru u Bijeljini i objava koje smo podjelili ja i odborrnik Šljivić, a tiču se finansiranja ovog kluba iz opštinskog budžeta, Tomaš skreće pažnju i obmanjuje javnost!

Zašto RK Sloga kao sportski kolektiv nije dobio ni marku od 25000KM predviđenih budžetskih sredstava?

Odjednom je odbornik Šljivić toliko moćan da mijenja kadrove SDS-a (direktoricu Gimnazije), čime Tomaš obmanjuje javnost. Odbornik Šljivić kao i svaki drugi odbornik na ovakve odluke ne može uticati. Međutim, Tomašev problem je što se u Prnjavoru imenuju kadrovi a njega niko ništa ne pita, niti iz koalicije a ni iz SNSD-a!

Imenovanje vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Tomaš opstruiše od početka!

Prvo je izdejstvovao preko predsjednika suda da ne dozvoli upis u sudski registar dr Bojana Subotića, zatim je u više navrata preko ministra Šeranića onemogućio da ova ustanova ne dobije saglasnost za razrješenje direktora i imenovanje v. d. istog, a sve u cilju da bi proizveo krizu i nezadovoljstvo radnika i za sve to okrivio skupštinsku većinu!

Dr Svjetlana Malić je regularno razriješena dužnosti direktora zbog isteka mandata na koji je imenovana.

Zašto je problem da ministar Šeranić svojom “saglasnošću” potvrdi ovu činjenicu?

Vršioc dužnosti direktora dr Bojan Subotić je legalno i legitimno izabran na tu poziciju, do provođenja Konkursa za izbor direktora.

Za v. d. direktora Zakon nije propisao traženje saglasnosti od ministra zdravlja.

Primopredaja dužnosti između direktora je korektno izvršena, međutim kao i u prvom slučaju Tomaš ne može podnijeti činjenicu da neko imenuje direktora mimo njegove volje!

Iz minstarstva se ne javljaju mi na jedan broj telefona!

Ukoliko ministar ne može dati pozitivnu saglasnost za razrješenje, a ako smatra da je ista neophodna i za imenovanje vršioca dužnosti nek odgovori da NE daje saglasnost i obrazloži svoj odgovor!

Međutim, ovde se ne radi ni o kakvog kršenju propisa od strane Skupštine, već o samovlašću SNSD-a koji raspolaže i sudovima i tužilaštvom, a i ministarstvom! To potkrepljuje činjenica da je u Domu zdravlja Derventa provedena konkursna procedura a ministar ne daje saglasnost!

Mirko Bukvić – predsjednik SO

PODIJELI