Burna polemika u Domu naroda BiH o radu VSTS-a

0
620

Burna polemika vodila se tokom rasprave o radu Visokog sudskog i tužilaškog vijeća (VSTV) BiH danas u Domu naroda BiH. Delegati nisu željeli primiti k znanju izvještaje o radu za 2017. i 2018. godinu VSTV-a.

Milan Tegeltija kaže da nije odavno prisustvovao ovakvoj raspravi, a predsjednik VSTV-a je šest godina.

Kazao je da odgovornost za reformu pravosuđa nije samo VSTV-a, nego i vaša.

“VSTV je u različitom statusu, jer je on nastao sporazumno i donošenjem zakona Parlamentarne skupštine BiH. O tome da sam rekao da VSTV nije nadređen, rekao sam samo što stoji u zakonu koji ste donijeli, ali to što niste nadređeni ne znači da ne treba da vas informišemo. Daleko od toga da je pravosuđe idealno. Uslovi rada sudova u BiH su na evropskom nivou, čak i većem od nekih sudova u Evropi. Pravosuđe u entitetima se bavi puno širim dijapazonom nego što se bavi Sud BiH i naravno da su opterećeni većim brojem predmeta. VSTV je još 2017. dostavio inicijativu o izmjenama zakona”, kazao je Tegeltija, dodavši da ne misli da pravosuđe treba da bude bez odgovornosti.

Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda, ocijenio je da se u slučaju rasprave o izvještajima VSTS-a za 2017. i 2018. godiu govori o “parlamentarnom autizmu u BiH”, tim prije jer se ti dokumenti “primaju na znanje”.

“Mi moramo biti svjesni neophodnosti reforme pravosuđa u BiH, to treba uraditi unutar BiH, a ne da nam to rješenje dođe spolja”, poručuje Špirić.

Mladen Bosić, delegate, smatra da sva tri stuba vlasti, uključujući i pravosuđe, moraju imati parlamentarni nadzor, odnosno kontrolu, da to neko drugi ne bi nenadležno uzeo sebi za pravo.

On je konstatovao da u BiH nema političke volje za korjenitu reformu pravosuđa u BiH koja je neophodna.

Sredoje Nović, predsjedavajući Kluba delegata srpskog naroda, smatra da je primanje na znanje ovakvih i sličnih izvještaja samo obična floskula, što ne bi trebalo da bude nastavljeno.

“Izvješataj treba ili usvojiti ili odbaciti, i to bi bilo mnogo korektnije za sve nas u parlamentu”, kaže Nović.

Tvrdi da parlament BiH nema snage za dijalog o postizanju kompromisa u vezi s rješavanjem problema u pravosuđu.

“Moramo otvoriti dijalog o reformi pravosuđa u BiH. Zašto već godinama nema tog procesa, a zbog toga najviše ispaštaju građani? Nije rješenje u smjenama pojedinih nosilaca pravosudnih institucija”, istakao je Nović.

On se posebno zainteresovao za neriješene odnose između policijsikh struktura i javnih tužilaštava u BiH.

Nović je pozvao na uzdržavanje od političkih komentara sudskih presuda i ukazao ne apsurdnu situaciju u vezi s nepotrebno dugim sudskim postupcima.

Zlatko Miletić, delegate, konstatovao je da su rezultati rada pravosudnih institucija u BiH veoma loši.

Bariša Čolak, pak, ističe da za složenu situaciju u pravosuđu BiH postoji odgovornost i zakonodavne vlasti u BiH.

On smatra da zakon o VSTV-u treba da kreiraju zakonodavna i izvršna vlast, a VSTV može da uputi određene sugestije s ciljem poboljšanja rada ove institucije.

Bakir Izetbegović, zamjenik predsjedavajućeg, založio se za profesionalno, efikasno, nezavisno i nepristrasno pravosuđe u BiH.

Prema njegovi riječima, pravosudne institucije u BiH treba da budu nacionalno izbalansirane.

nezavisne

PODIJELI