CAPITAL: Prnjavor uskoro dobija milion KM od Loto “sedmice”

0
908

Ministarstvo finansija Republike Srpske potvrdilo je da “Lutrija RS” treba da isplati opštini Prnjavor porez na dobitak od igara na sreću i pripadajuće kamate u iznosu višem od 970.000 KM, ali je Republička uprava za igre na sreću to odgodila, saznaje portal CAPITAL.

 

Naime, opština Prnjavor tražila je da joj se isplati porez na dobitak nakon što je Loto “sedmicu” prošle godine dobio stanovnik Prnjavora.

Republička uprava za igre na sreću donijela je Rješenje da “Lutrija” isplati porez Prnjavoru, na šta se “Lutrija” žalila Ministarstvu finansija, ali je ta žalba odbijena.

Uprava “Lutrije” se pokušala pravdati da sa “Državnom lutrijom Srbije” ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji  od 2005. godine, te novi ugovor od 2016. godine kao i Pravila igre na sreću “Loto 7 od 39” i “Loto plus”, a koji predviđaju da se dobitak “sedmica” i “sedmica plus” isplaćuju u sjedištu priređivača.

“Lutrija” nije sporila da je dobitnik “sedmice” izvršio uplatu na području Prnjavora, ističući da dobitak nije isplaćen u RS već u Srbiji, od strane “Državne lutrije Srbije”, pa “nema mjesta ni isplati poreza na dobitak”.

Ministarstvo je navelo da je propisano da svaki priređivač igara na sreću dobitak isplaćuje na svojoj teritoriji, a da porez na dobitke obračunava priređivač i odbija ga od dobitka prije isplate. Dodali su i da je taj porez prihod opština i gradova u kojima se nalazi dobitnik ili ako nema prebivalište, porez se plaća prema mjestu gdje je tiket uplaćen.

Iako je rješenje Ministarstva finansija konačno, opštini Prnjavor još nije isplaćeno blizu miliona KM, a “Lutrija RS” je pokrenula spor kod Okružnog suda Banjaluka. Zatražila je odlaganje plaćanja poreza, uz obrazloženje da to može “ugroziti poslovanje”.

Republička uprava za igre na sreću obavijestila je Prnjavor da je odobrila “Lutriji” odlaganje izvršenja rješenja, odnosno plaćanja poreza do konačne sudske odluke.

Pravnicima je nejasno kako je Uprava mogla da donese ovakvu odluku, jer je rješenje Ministarstva konačno i spor ne odlaže izvršenje.

Opština Prnjavor na kraju ipak neće ostati kratkih rukava, jer osim 970 hiljada KM, do donošenja sudske odluke dnevno dobija i nekoliko stotina maraka na ime zateznih kamata, koje će na kraju platiti „Lutrija RS“ zbog svog rukovodstva koje nije postupalo po zakonu.

CAPITAL: Svjetlana Šurlan

PODIJELI