Cijena vozačke dozvole skače na 1.600 KM

0
1454
Polaganje vozačkog ispita kandidate u BiH bi ubuduće moglo koštati i do 1.600 maraka jer bi prema najnovijoj odluci, koja još nije usvojena, cijena časa praktične obuke za B kategoriju trebalo da iznosi 30,50 maraka, a predviđeno je i poskupljenje teoretskog dijela obuke.

Ministarstvo komunikacija i transporta BiH pripremilo je prednacrt odluke o jedinstvenim minimalnim budžetskim elementima vrijednosti nastavnog časa iz teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja kandidata za vozače.

Prema tom dokumentu, koji je u posjedu “Glasa Srpske”, građani koji budu željeli da dobiju vozačku dozvolu moraće izdvojiti znatno više novca nego sada.

Tom odlukom predviđeno je da čas praktične obuke za A kategoriju košta 36,60 maraka, B kategoriju 30,50 KM, a za C kategoriju 61 marku. Najviše novca moraće izdvojiti oni koju budu željeli da voze autobus jer će čas praktične obuke za D kategoriju koštati 91,50 maraka.

Vlasnik banjalučke auto-škole “Mir” Milenko Jaćimović ističe da će, ako ova odluka bude usvojena, poskupljenje biti veće od 100 odsto, jer čas sada većina škola naplaćuje 15 maraka.

– Cijena obuke za B kategoriju umjesto dosadašnjih 600 KM, biće skoro 1.300 maraka. Kada se tome doda slušanje i polaganje prve pomoći, ljekarski pregled, polaganje testova i vožnje, budući vozači moraće izdvojiti oko 1.600 KM, a oni koji budu željeli D kategoriju i do 3.000 maraka, što je previše za standard naših građana – rekao je Jaćimović i dodao da će usvajanje navedene odluke dovesti do smanjenja broja kandidata i gašenja polovine auto-škola.

Ističe da kandidati već sada jedva plaćaju obuku, te da će nadležna entitetska ministarstva za samo godinu po osnovu polaganja vozačkih ispita izgubiti više od milion KM.

– Jedva naplaćujemo naše usluge, kandidati plaćaju u 5-6 rata, a pola firmi u Banjaluci putem sindikata izdejstvovalo je plaćanje obuke na 12 rata za svoje radnike. Nejasno je kome može odgovarati ta odluka, koja će na svim poljima dovesti do katastrofalnih posljedica – naveo je Jaćimović.

Dodao je da će, ukoliko odluka bude usvojena, Udruženje za unapređenje bezbjednosti saobraćaja Sudu BiH uputiti žalbu iz razloga što je jedinstvena, propisana cijena protivna pravilima Evropske unije.

– Dirigovana cijena nije u skladu sa evropskim direktivama i auto-škole imaju pravo da same formiraju cijene, baš kao i distributeri goriva – pojasnio je Jaćimović i dodao da ne postoji osnov za poskupljenje jer će kvalitet obuke ostati isti.

S druge strane, vlasnik auto-škole “Signal” iz Doboja Demonja Demonjić pozdravlja odluku Ministarstva komunikacija jer će, kako kaže, konačno biti uveden red u ovu oblast.

– Još 2007. godine je propisana cijena od 20 maraka po času i ja se i dalje držim toga i obuku naplaćujem 700 KM, tako da nije tačno da će najavljene cijene poslije poskupljenja biti duplo veće. Problem su auto-škole koje nisu u sistemu PDV-a, a koje godinama unazad obaraju cijene. Kod njih kandidat ne vozi propisanih 35 časova, već 25. Novim cjenovnikom staće se u kraj ilegalnom radu – ocijenio je Demonjić.

U Ministarstvu komunikacija BiH pojašnjavaju da su prednacrt pomenute odluke uputili na mišljenje nadležnim organima za obrazovanje BiH na nivou entiteta i Brčko distrikta, te da još nisu dobili stav svih.

– Nakon što sva pristigla mišljenja budu analizirana i razmotrena u Ministarstvu, pripremićemo nacrt odluke koji će se naći na internetskoj aplikaciji “eKonsultacije” s ciljem upoznavanja zainteresovane javnosti. Nakon toga, nacrt će biti upućen Savjetu ministara BiH na usvajanje – istakli su u Ministarstvu komunikacija i naglasili da ne znači da će cijena koja je predviđena prednacrtom na kraju biti i usvojena.

U Zavodu za obrazovanje odraslih RS ističu da su Ministarstvu komunikacija već dostavili mišljenje u kojem su izrazili neslaganje sa odlukom jer je, kako kažu, u sukobu sa Zakonom o konkurenciji u BiH.

– Finansijski segment u skladu sa Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače određuje svaka auto-škola ponaosob, a prijedlog svog konačnog cjenovnika dostavlja nadležnom organu za obrazovanje na ovjeru u skladu sa važećim zakonskim propisima – rekli su u Zavodu za obrazovanje odraslih.

Prevoznici

Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport iz RS Nikola Grbić smatra da je poskupljenje obuke za vozače van svake pameti jer vozačkog kadra praktično i nema u BiH.

– Prevoznici masovno ostaju bez vozača i veliki broj kamiona leži na parkinzima jer nema ko da ih vozi. Da suvim zlatom plaćamo, ne možemo ih naći. U takvoj situaciji, kad država treba da stane iza ove privredne grane i da subvencioniše mlade i omogući im da što jeftinije dođu do vozačke dozvole, oni drastično dižu cijene – rekao je Grbić.

Predviđene cijene za B kategoriju (u KM)

praktična obuka – 1.067,50

teoretska obuka – 196

ljekarski pregled – 40

slušanje prve pomoći – 82

polaganje prve pomoći – 15

polaganje testova – 50

polaganje vožnje – 65

izdavanje vozačke dozvole – 60

PODIJELI