DANAS ĆE BITI IMENOVANI DIREKTORI I UPRAVNI ODBORI U PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA

0
1119

Odbornici Skupštine opštine Prnjavor u srijedu 10. juna imenovaće direktora i članove Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Prnjavor, direktora i članove Upravnog odbora JU Dječiji vrtić Naša radost Prnjavor, direktora i članove Upravnog odbora JU Centar za kulturu Prnjavor, direktora i članove Upravnog odbora JU Turistička organizacija opštine Prnjavor, članove Upravnog odbora JU Narodna biblioteka Prnjavor i članove Nadzornog odbora JP Radio Prnjavor.

Na dnevnom redu 33. skupštinskog zasjedanja naći će se i rješenje o imenovanju načelnika Službe za javne nabavke i zajedničke poslove, prijedlog Odluke o pristupanju izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana za opštinu Prnjavor za period od 2015. do 2020.godine, prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva imena ulice, prijedlog Odluke o davanju ovlašćenja načelniku opštine za zaključivanje Aneksa br.1 Kupoprodajnog ugovora između opštine Prnjavor i Vuković Živojina, sina Miloja iz Prnjavora, kao i nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim administrativnim taksama. Odbornici lokalnog parlamenta će raspravljati i o izvještaju o radu načelnika opštine i Opštinske uprave opštine Prnjavor za 2014.godinu, izvještaju o stanju upravnog rješavanja i ostvarivanja prava i dužnosti građana i pravnih subjekata u Opštinskoh upravi opštine Prnjavor za period od 01.01.2014-31.12.2014. godine, informaciji o radu JP „DEP-OT“d.o.o. Regionalna deponija Banjaluka za 2014. godinu, izvještaju o radu JZU Dom zdravlja Prnjavor za 2014. godinu i planu rada za 2015. godinu, kao i izvještaju o radu JU Turistička organizacija opštine Prnjavor za 2014. godinu, kao i planu rada za 2015. godinu, te odlukama, rješenjima i zaključcima imovinsko – pravne službe. Na početku 33. skupštinskog zasjedanja biće održan aktuelni čas. opstinaprnjavor.net

PODIJELI