DANAS SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

0
254

Druga redovna sjednica Skupštine opštine Prnjavor biće održana u srijedu, 3. februara, a na dnevnom redu naći će se 21. tačka. Odbornici lokalnog parlamenta raspravljaće, između ostalog, o Nacrtu budžeta opštine Prnjavor za 2021. godinu, Odluci o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade za 2021. godinu, Odluci o visini naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, Odluci o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Prnjavor, kao i Odluci o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednog m2 korisnog stambenog i poslovnog prostora u 2020. godini za području opštine Prnjavor.

Na dnevnom redu naći će se i Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća u nacrtu, Odluka o osnivanju Javne ustanove Centar za kulturu, PJ „Zavičajni muzej u Prnjavoru“ u prijedlogu, kao i Odluka o uslovima, načinu korištenja, organizaciji i načinu naplate parkinga na javnim parkiralištima na području opštine Prnjavor u prijedlogu.

Odbornici Skupštine opštine razmatraće i Program mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti na području opštine Prnjavor za 2021. godinu, Program mjera sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije na podruju opštine Prnjavor za 2021. godinu, te Program rada Skupštine opštine Prnjavor za 2021. godinu.

Na drugoj redovnoj sjednici lokalnog parlamenta biće razriješen jedan član Opštinske izborne komisije, te imenovani članovi stalnih radnih tijela Skupštine opštine. Sjednica počinje u 9.00 časova.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here