Davidović: Zlostavljanje djece se ne smije tolerisati

0
124

Seksualno nasilje nad djecom jedan je od najtežih oblika zlostavljanja, zbog samog položaja djeteta žrtve, te je neophodno stalno jačati svijest javnosti o tome da je zlostavljanje djece krivično djelo i da ga niko niko ne smije tolerisati, rekla je Srni ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Sonja Davidović.

Davidovićeva je istakla da je dosljedna primjena zakonskih rješenja, edukacija djece, roditelja i profesionalaca koji rade sa djecom nužna i ključna za postizanje nulte tolerancije na nasilje nad djecom.

“Vrlo često dijete i ne razumije šta mu se dešava, te krivi samo sebe i boji se otkriti istinu zbog odnosa zloupotrebe pozicije povjerenja, vlasti ili uticaja koje učinilac ima na dijete, uključujući takva ponašanja i unutar porodice”, rekla je Davidovićeva.

Ona je napomenula da je sprečavanje i suzbijanje nasilja nad djecom složen proces, koji zahtijeva uključivanje svih aktera koji imaju ulogu u odrastanju djeteta – od roditelja i porodice prvenstveno, preko vaspitno-obrazovnog i zdravstvenog, te sistema socijalne i porodične zaštite, pa do policije i pravosuđa.

“Žrtve seksualnog nasilja, prema evidencijama, u većini slučajeva su djevojčice. Međutim, teško je govoriti o stvarnom broju slučajeva seksualnog nasilja nad djecom, jer je jedna od glavnih karakteristika seksualnog nasilja vrlo kasno otkrivanje, ako do njega uopšte i dođe”, rekla je Davidovićeva.

Ona je upozorila da je u većini slučajeva zlostavljač djetetu poznata ili bliska osoba, zlostavljanje često traje dugo i ponavlja se.

“Dijete, žrtva seksualnog nasilja osjeća se bespomoćno, zarobljeno i zbog straha da mu se neće vjerovati, da će doživjeti osudu od strane porodice ili društva trpi nasilje”, ukazala je Davidovićeva.

Ona je rekla i da su nadležna ministarstva, prepoznajući značaj multidisciplinarnog pristupa u borbi protiv nasilja nad djecom, potpisala Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece kojim se propisuju mjere i aktivnosti koje preduzimaju nadležne ustanove i službe u situacijama kada je dijete izloženo bilo kom obliku nasilja.

“Da do nasilja ne dođe ključna je prevencija. Potrebno je jačati svijest javnosti o tome da je zlostavljanje djece krivično djelo i da niko ne smije tolerisati bilo koji oblik nasilja nad djecom, a naročito ako se radi o seksualnom nasilju”, istakla je Davidovićeva.

Ona je rekla i da je potrebno roditelje pripremiti za odgovorno roditeljstvo i naučiti ih roditeljskim vještinama, a djeci od najranijeg uzrasta pomoći da nauče kako da prepoznaju razne oblike zlostavljanja, da razviju samopouzdanje, te pomoći im da saznaju šta je privatnost vlastitog tijela i šta su zabranjeni dodiri.

“Važno je prepoznati porodice u riziku, pružiti im odgovarajuću podršku i pomoć jer najveći broj djece žrtava nasilja dolazi iz disfunkcionalnih porodica u kojima je osim teške materijalne situacije, raznih oblika zavisnosti prisutno i nasilje u porodici”, rekla je Davidovićeva.

Ona je napomenula i da preventivno mogu djelovati i kaznene odredbe, te da se Krivičnim zakonikom Republike Srpske svaki oblik seksualnog nasilja i zloupotrebe djece smatra krivičnim djelom.

“I Zakonom od nasilja u porodici predvidjeli smo da se svako nasilje u porodici tretira kao krivično djelo, želeći da zaštitu žrtve podignemo na viši nivo”, rekla je Davidovićeva.

Ona smatra i da veliki značaj ima i što je u Republici Srpskoj donesen i Zakon o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, jer je počinioce ovih krivičnih djela najteže rahabilitovati.

“Ovaj registar je značajan jer će počinioci ovih krivičnih djela poslije izdržane kazne zatvora najčešće ponoviti djelo, te je zato važno da i poslije izdržane kazne budu pod nadzorom”, rekla je Davidovićeva.

Okružni sud Banjaluka juče je u ponovljenom postupku osudio Dragana B. /24/ iz Laktaša na 17 godina zatvora zbog obljube tri sestre i zadovoljavanja polnih strasti pred djevojčicama. Osuđen je za obljubu djevojčica sa čijom majkom je bio u emotivnoj vezi.

Laktašanin je za obljubu jedne djevojčice dobio devet, a za druge dvije po osam godina robije, kao i dvije godine za zadovoljenja polnih strasti pred drugima, te mu je izrečena jedinstvena zatvorska kazna od 17 godina, navedeno je na sajtu Okružnog suda Banjaluka.

/SRNA/

PODIJELI