Direktor Fonda za izbjegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu boravio u posjeti opštini Prnjavor

0
260

U posjeti opštini Prnjavor danas je boravio direktor Fonda za izbjegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu, AP Vojvodine Aleksandar Đedovac.

U aktivnostima Fonda je i jačanje kulturnog povezivanja i saradnje Autonomne pokrajine Vojvodine sa organizacijama, fondacijama i institucijama Srba u regionu, pa je tim povodom organizovan sastanak sa udruženjima građana iz oblasti kulture, koja djeluju na području opštine Prnjavor.

Domaćin sastanka bio je predsjednik Skupštine opštine, Željko Simić, a na sastanku se razgovaralo o uspostavljanju saradnje sa lokalnom zajednicom, kao i mogućnostima pružanju podrške organizacijama i institucijama.

Sastanku su prisustvovali i zamjenik načelnika opštine, Slaviša Milanković, potpredsjednik Skupštine opštine, Nebojša Todić i v.d. načelnika Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, Ljubiša Šikarac.

Opština Prnjavor

PODIJELI