Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas o izmjenama zakona o strancima

0
252

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH održaće danas sjednicu na kojoj će biti razmatran Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima, prema kojima bi se strancu mogla izreći mjera protjerivanja, a cilj je da se migrati odvrate od činjenja krivičnih djela.

Prema tom zakonskom rješenju, izmjene bi, između ostalog, značile da se mjera protjerivanja može izreći strancu ako je u BiH ušao nezakonito ili je ostao nakon isteka roka važenja vize ili dozvole boravka, ako je pokušao ili prekršio propise prelaska granice, te ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo sa obilježjima trgovine drogom, oružjem, ljudima, te terorizma ili pranja novca.

Cilj ovog zakonskog prijedloga, koji će se pred delegatima naći u drugom čitanju, jeste da se generalnom prevencijom postigne efekat odvraćanja migranata od činjenja krivičnih djela i prekršaja, kao i kršenja javnog reda i mira dok borave na teritoriji BiH.

Pred delegatima, u drugom čitanju, trebao bi da se nađe i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, koji je utvrdio Savjet ministara, a kojim se omogućava bolja zaštita svjedoka.

Dopunama se vrši usaglašavanje Zakona o parničnom postupku u BiH i Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka i omogućava svjedocima koji svjedoče pod mjerama zaštite u krivičnom postupku kontinuirana zaštita identiteta u toku naknadnog pokretanja parničnog postupka za naknadu štete.

Riječ je o sistemskom zakonu koji će bez ikakvih finansijskih implikacija po budžet omogućiti unaprijeđen zakonski okvir za zaštitu prava žrtava koje su svjedočile u krivičnim postupcima, uključujući i postupke u vezi s ratnim zločinima, organizovanim kriminalom ili trgovinom ljudima, navedeno je u obrazloženju predloženih dopuna.

Na dnevnom redu je i izvještaj o postizanju identičnog teksta Zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa BiH za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće, dostavljen od Zajedničke komisije oba doma parlamenta.

Dnevnim redom je predviđeno i razmatranje izvještaja o radu zajedničkih komisija oba doma parlamenta BiH za prošlu godinu, kao i prošlogodišnji izvještaj o radu Regulatorne komisije za električnu energiju BiH.

Delegati bi trebali da razmotre i godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2020. godinu, u kojem je navedeno da je pandemija virusa korona dovela do rekordnog pada BDP-a. Kako je navedeno, najznačajniji pad zabilježen je u industriji, trgovini, prevozu i smještaju.

Prema projekciji Centralne banke BiH, nominalni BDP je procijenjen na 35,36 milijardi KM u prošloj godini, a naredne dvije godine biće obilježene sporim oporavkom.

Delegati bi trebali da se izjasne i o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa BiH.

Predstavnički dom imenovao je juče Elvira Lemeša za člana Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa BiH iz bošnjačkog naroda, iz hrvatskog Valentinu Rupčić, iz srpskog naroda Rajka Radovanovića, te iz reda ostalih Slavka Roliha.

Početak sjednice zakazan je za 11.00 časova, objavljeno je na zvaničnoj stranici parlamenta BiH.

/SRNA/

PODIJELI