Dragan Ivić: Oduzeo sam bar deset vozila bahatim vozačima

0
918

Sudija iz Prnjavora za Oslobođenje govori o presudi kojom je dvadesetčetverogodišnjakinji iz Dervente zbog brze vožnje oduzeo skupocjeni Mercedes.

Sudija Osnovnog suda u Prnjavoru Dragan Ivić u žižu javnosti je dospio u martu ove godine kada je bahatoj 24-godišnjakinji iz Dervente zbog prebrze vožnje izrekao mjeru oduzimanja skupocjenog Mercedesa vrijednog više od 200.000 KM. O tom slučaju je rado govorio za Oslobođenje, dok posljednja dešavanja u VSTV-u nije želio komentarisati. Na pitanje kako bi ocijenio trenutno stanje u bh. pravosuđu, sudija je odgovorio da je “apolitična osoba, nezainteresiran za političke stranke i isključivo obavlja svoju sudijsku funkciju kako bi građanima omogućio pristup sudskoj instituciji, da pred sudom ostvaruju ili štite svoja građanska prava”.

– Nisam zainteresiran ni za jedno dešavanje iz VSTV-a ili drugih sudskih institucija koja se ne tiču unapređenja ili poboljšanja mog ličnog rada, ličnog položaja i prava građana Bosne i Hercegovine, kaže Ivić.

Pitali smo ga koje su mu ambicije, a on nas je podsjetio na slučaj koji se odigrao po završetku Drugog svjetskog rata 1945.

– Njemačka je bila najrazrušenija zemlja svijeta, njemački proizvođač automobila Volkswagen bio je u potpunosti uništen, ali je do 1953. taj isti proizvođač proizveo milionito vozilo. Komparacija je napisana iz razloga što je vidljivo da ukoliko se želi ostvariti napredak, to se može učiniti, za čim težim i ja, što ću privatno ostvariti u okruženju koje omogućava takav napredak, odgovara Ivić.

Izazvali ste veliku pažnju kada ste za bahatu vožnju izrekli mjeru oduzimanja skupocjenog Mercedesa. Smatrate li svoj potez smjelošću ili redovnom obavezom, s obzirom na to da druge sudije uglavnom izbjegavaju izricanje ovakvih mjera?

– Zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji je upotrijebljen ili namijenjen za izvršenje prekršaja nije propisana odredbama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH, ali jeste odredbama Zakona o prekršajima RS-a, članom 59. stav 1. tačka pod 1. i stav 3. Konkretan upit odnosio se na izricanje zaštitne mjere oduzimanja vozila vozačima koji su počinili prekršaje iz oblasti Zakona kojim se reguliše javni saobraćaj. Prvenstveno treba napomenuti da je navedena mjera oduzimanja vozila trajnog karaktera, odnosno navedeno vozilo kojim je počinjen prekršaj neće se vratiti počiniocu prekršaja niti trećem licu ako je ono vlasnik vozila. Na izricanje navedene zaštitne mjere sud se odlučuje u svakom konkretnom slučaju posebno, odnosno razmatrajući sve okolnosti pod kojima je počinjen predmetni prekršaj i izricanje ove zaštitne mjere je posljednja mjera koja se izriče licima koja su počinila zaista teške prekršaje, koja su ranije više puta bezuspješno sankcionisana za iste prekršaje, koja eventualno imaju dug u registru novčanih kazni, te neplaćene novčane kazne.

Nije smjelost

Donošenje ovakve sudske odluke, po ličnom ubjeđenju, ne smatra se smjelošću, već isključivo korištenjem zakonskih instituta koji sudiji stoje na raspolaganju. Postojanje smjelosti za obavljanje sudijske funkcije ne bi trebalo biti upitno, jer navedena funkcija sama po sebi, a pogotovo u današnje vrijeme, jeste odgovorna i kao takvu je treba obavljati savjesno, pošteno i sa punom smjelošću, jer u protivnom, nepostojanje takvih osobina na strani sudije povlači za sobom donošenje odluka koje ne odražavaju pravu ulogu i funkciju sudije.

Mnogobrojni su primjeri prebrze vožnje, ali rijetko se koji sudija odluči da nesavjesnom vozaču oduzme automobil. Smatrate li da bi, kada bi ovakve mjere postale praksa, to pozitivno uticalo na vozače?

– Svrha izricanja zaštitne mjere oduzimanja motornog vozila kojim je počinjen prekršaj jeste da se na takav način, kao jedini mogući način, takvo okrivljeno lice fizički onemogući da ubuduće u javnom saobraćaju vrši iste ili slične prekršaje, jer je evidentno utvrđeno da sva prethodna sankcionisanja nisu djelovala na okrivljeno lice da prestane vršiti prekršaje, već naprotiv, takvo lice i dalje nastavlja vršenje prekršaja upotrebom motornog vozila.

Navedenom zaštitnom mjerom takvo okrivljeno lice zasigurno će biti spriječeno da ubuduće vrši prekršaje, jer više neće imati s čim da to radi i na takav način sud će zaštititi interese opšte bezbjednosti, te očuvati živote i zdravlje drugih ljudi, učesnika u javnom saobraćaju, a i zaštitiće interese i razloge javnog morala. Jer, ne vidi se svrha postojanja pravosudnih institucija i zakona ukoliko iste osobe rade iste prekršaje u saobraćaju a da ih se na bilo koji način ne može zaustaviti u daljem vršenju prekršaja.

image
IVIĆ: TREBA STAVITI DO ZNANJA NESAVJESNIM VOZAČIMA DA JE NJIHOVO PONAŠANJE NEPRIHVATLJIVO

Postojanje navedene zaštitne mjere oduzimanja vozila za prekršaje počinjene u javnom saobraćaju, što je opšte poznato, koristi se u raznim zemljama Zapadne Evrope i svijeta, što je po mišljenju šire javnosti potpuno normalna i opravdana mjera. Iz tog razloga i u Zakonu o prekršajima RS-a postoji ista mjera koja se može primjenjivati na počinioce prekršaja koji uporno nastavljaju vršiti prekršaje za koje su ranije bezuspješno sankcionisani, koji ne plaćaju novčane kazne i tako daju loš primjer široj javnosti da je vršenje prekršaja dozvoljeno.

Izricanje zaštitne mjere oduzimanja vozila nije povezano ni u kom slučaju sa imovinskim stanjem okrivljenog lica ili sa vrijednosti vozila kojim je počinjen prekršaj, već se isključivo koristi kako bi se počiniocima prekršaja, odnosno nesavjesnim vozačima stavilo do znanja da je predmetno ponašanje kažnjivo, da time ozbiljno dovode u opasnost živote i imovinu drugih učesnika u javnom saobraćaju, a da takvim ponašanjem nerijetko dolazi i do svakodnevnih saobraćajnih nezgoda sa posljedicama nastale materijalne štete i tjelesnih povreda kod učesnika u javnom saobraćaju. Naročito je široj javnosti poznato da se vrlo često dešavaju saobraćajne nezgode sa smrtnim posljedicama, što prevazilazi okvire prekršaja.

Izricanjem ovih zaštitnih mjera počiniocima prekršaja staviće se do znanja da je njegovo ponašanje u saobraćaju sa motornim vozilom neprihvatljivo i kažnjivo, jer takav vozač nije dao sudu nikakvu mogućnost da ga blaže kazni, budući je počinjenim prekršajem, neplaćenim novčanim kaznama, te prethodno počinjenim prekršajima iz oblasti javnog saobraćaja sebe prikazao kao osobu prema kojoj se takva mjera mora primijeniti, a zbog toga što prethodno sankcionisanje takvog lica nije dalo nikakve rezultate.

Zbog čega ste se Vi odlučili na izricanje ovakve mjere?

– Izricanje navedene zaštitne mjere uslijedilo je isključivo iz opšte poznatih okolnosti koje su vidljive svim građanima BiH, da stanje u javnom saobraćaju s vremenom postaje vrlo opasno u smislu neodgovornih pojedinaca koji zloupotrebljavaju svoje pravo na upravljanje motornim vozilom u javnom saobraćaju i koji pojedinci su iz, samo njima znanih razloga, ozbiljno dovodili u opasnost živote i zdravlje, te imovinu drugih učesnika u javnom saobraćaju.

S mjerom oduzimanja vozila htjelo se staviti do znanja takvim nesavjesnim vozačima da se ubuduće više neće imati s čim ponašati na način koji su do sada činili, te će se prema njima primijeniti zakonske odredbe i tako od njih samih zaštititi životi, imovina i zdravlje drugih učesnika u javnom saobraćaju, odnosno građana BiH.

Kultura u EU

Opšte poznata činjenica je da su strana zakonodavstva, odnosno ona zemalja EU, dovela do vrlo uredne saobraćajne kulture, gdje vozači u tim zemljama uglavnom striktno poštuju odredbe javnog saobraćaja, a sve zahvaljujući strogoj i rigoroznoj zakonskoj regulativi, koja omogućava oduzimanje motornih vozila nesavjesnim vozačima. Iz kojih razloga građani BiH nemaju pravo da uživaju u sigurnosti javnog saobraćaja kao što navedeno pravo imaju građani drugih zemalja EU?

Da li je ovo prvi ovakav slučaj u Vašoj praksi?

– Donošenje navedene odluke nije uslijedilo kao prva odluka u obavljanju sudijske funkcije, jer je u dosadašnjoj praksi doneseno, po slobodnoj procjeni, barem 10 takvih odluka kojim je vozačima u drugim, odnosno raznim situacijama izrečena navedena zaštitna mjera i oduzeto vozilo sa kojim je počinjen predmetni prekršaj. Donošenje navedenih odluka radit će se i ubuduće u svakom konkretnom slučaju, koji zahtijeva da se navedena mjera izrekne i sve dok budu postojali zakonski uslovi.

Šta će biti s ovim slučajem?

– U slučaju izjavljene žalbe na odluku suda kojom je izrečena zaštitna mjera oduzimanja vozila kojim je počinjen predmetni prekršaj, postupak se dalje vodi kod drugostepenog suda i na tom sudu je isključiva odluka na koji način će odlučiti u vezi sa izrečenom zaštitnom mjerom ukoliko ona bude predmetom žalbe.

Oslobođenje

PODIJELI