Dragana Radulović Centar za socijalni rad Prnjavor: Tolerancija na nasilje da bude nula

0
423

Direktor Centra za socijalni rad Prnjavor Dragana Radulović rekla je da je osnovna poruka današnjeg okruglog stola povodom 16 dana aktivizma u borbi protiv rodnog nasilja da tolerancija na nasilje bude nula i da se u narednom periodu maksimalno radi na prevenciji nasilja nad nemoćnim licima.

Radulovićeva je navela da statistika pokazuju da su žene i djeca najčešće žrtve nasilja, a u porastu je broj prijava nasilja u porodici, kao i broj djece izložene nasilju, direktno ili kao svjedoka nasilja.

“Naši statistički pokazatelji sa područja grada ukazuju da imamo i lica sa invaliditetom koje su žrtve nasilja zbog čega želimo da širu javnost pozovemo da obrate pažnju na ova lica koja su u višestrukom riziku da budu žrtve nasilja u porodici, na ulici, u bliskom okruženju”, istakla je Radulovićeva u izjavi novinarima.

Ona je pojasnila da su se na današnjem okruglom stolu u Centru za kulturu Prnjavor okupili svi akteri sa područja grada koji se na određeni način bave temom nasilja u porodici, zaštitom žrtava nasilja, prevencijom, članovi multisektorskih timova u školama, Odbor jednakih mogućnosti, radnici Centra za socijalni rad i članovi Foruma za bezbjednost građana.

Radulovićeva je navela da je potrebno djecu od najranijeg uzrasta učiti kako da se ponašaju prema drugarima, da ne poprimaju obrasce ponašanja koje prerasta u nasilje, a potom se prenosi u porodice, na vršnjake, partnerske odnose.

“U proteklom periodu imali smo situacije da nam ljudi anonimno prijavljuju svjedočenja nasilja u porodici u stambenim zgradama, neposrednom okruženju, što je pomak u odnosu na ranije jer dok mi kao institucija zvanično dođemo do informacija posljedice po ugrožena lica već mogu biti kobne, a prvi komšija, srodnik, neko ko živi u neposrednoj blizini, može nas na vrijeme alarmirati”, pojasnila je ona.

Suzana Švraka iz Odbora jednakih mogućnosti rekla je da je od velikog značaja da svi subjekti budu uključeni u prevenciju sa kojom bi trebalo početi već kod djece od ranog, vrtićkog uzrasta i nastaviti tokom školovanja.

“Treba što više raditi u porodici sa djecom jer smo u poslednje vrijeme svjedoci povećane disfunkcionalnosti porodica, sve je veći broj porodica koje imaju problem sa nekim oblikom nasilja”, izjavila je Švraka novinarima.

Ona je napomenula da se sve veći značaj ukazuje zaštiti žena jer je u posljednje vrijeme sve više slučajeva femicida, odnosno ubistva žena koje izvršavaju njihovi partneri u okruženju koje bi trebalo biti sigurno.

Ovogodišnja kampanja pod sloganom je “Isključimo nasilje zajedno”. Кampanja traje od 25. novembra do 10. decembra.

SRNA

PODIJELI