Drinić – Povelja pripada svim sveštenicima namjesništva

0
354

Novinar: Marijan Popadić

Povelja opštine Prnjavor sa zlatnim grbom opštine ove godine dodijeljena je pravoslavnom arhijereskom namjesništvu Prnjavor za uspješnu obnovu srpskih crkava i manastira na području ove opštine, duhovnu obnovu i očuvanje tradicije srpskog naroda.

Arhijerejski namjesnik i prvi paroh prnjavorski, protojerej stavrofor Duško Drinić, preuzeo je nagradu koja je povodom 24. marta, Dana opštine Prnjavor, ove godine dodijeljena pravoslavnom arhijereskom namjesništvu. „Ovo je priznanje za sve sveštenike našeg arhijerejskog namjesništva, kako onim sveštenicima koji su sada aktuelni, tako i svim onim koji su ranije službovali na parohijama našeg arhijerejskog namjesništva i možemo reći da je to period od proteklih tridesetak godina“ kazao je Drinić, dodavši da najveće opštinsko priznanje obavezuje i buduće sveštenike da svoju službu crkvi obavljaju na najbolji način.

Drinić je sveštenik od 1997. godine, a 01. avgusta postavljen je na parohiju Jezero, arhijerejsko namjesništvo Jajačko – Mrkonjićko. Tu je, kaže, službovao dvanaest godina, a onda je 31. decembra 2009. godine imenovan za arhijerejskog namjesnika prnjavorskog, zamjenivši dugogodišnjeg paroha Radu Savičića. Prnjavorsko arhijerejsko namjesništvo najvećim dijelom je u granicama opštine Prnjavor, iako jedan dio parohija i crkvenih opština koje su u prnjavorskom arhijereskom namjesništvu, jednim dijelom teritorijalno pripadaju i drugim opštinama, a to su četiri parohije: Branešci, Kokori, Stara Dubrava, Manastir Stuplje. Što se tiče crkvenih opština i parohija, Drinić ističe da naše arhijeresko namjesništvo ima 17 crkvenih opština, 19 parohija, 18 aktivnih sveštenika, četiri penzionisana sveštenika i tri jeromonaha, jer je manastir Stuplje u sastavu arhijerskih namjesništava.

„Kada govorimo o broju hramova u našem namjesništvu, parohijskih hramova je 17, filijalnih 16 i 24 grobljanska hrama, što ukupno iznosi 57 hramova. Značajno je pomenuti da u proteklih trideset godina, ne samo da se uduplalo, nego i više od toga i broj hramova, a time svakako i broj sveštenika, jer bila je potreba za izgradnjom hramova. Kada su izgrađeni hramovi, formirane su parohije, a onda na te iste parohije su postavljani sveštenici“ kaže Drinić i dodaje da je prije trideset godina bilo sedam parohija, a sada ih je 18. „ Tu su Branešci, Velika Ilova, Vijačani, Galjipovci,  Kokori, Kremna, Vučijak, Kulaši, Naseobina Lišnja, Palačkovci, Potočani, Prnjavor, Slatina- Prnjavor, Stara Dubrava, Manastir Stuplje, Naseobina Hrvaćani, Ukrajinsko -pravoslavna crkva, Šibovska i Štrpci. Kao što se može primjetiti, crkvenih opština ima manje, a parohija više. Pojasnio bih da jedna crkvena opština može imati više parohija, a to se uglavnom dešava u gradovima. Primjera radi, u crkvenoj opštini Prnjavor imamo dvije parohije, kao što i Slatina Prnjavor ima dvije parohije, dok sve seoske parohije podrazumijevaju jednu crkvenu opštinu, odnosno jednu parohiju”.

Kada se govori o namjesništvu prnjavorskom, u proteklih trideset godina postoje stare i nove parohije. Od starih parohija tu su Velika Ilova, Vijačani, Kokori, Palačkovci, Potočani, Prnjavor i Štrpci i nekih 90. godina postojale su samo nabrojane parohije. Nove parohije su nastale kasnije, a među njima su Šibovska, Kremna- Vučijak, Kulaši, Stara Dubrava, Manastir Stuplje, Branešci, Naseobina Lišnja, Naseobina Hrvaćani, Slatina Prnjavor, a među poslednjim osnovana je parohija Galjipovci. Ovih 11 parohija su novoosnovane i na parohije postavljeni su novi sveštenici. Treba istaći da je u proteklom periodu izgrađeno i oko četrdeset parohijskih, filijalnih i grobljanskih hramova, a obnovljeno je i osam starih crkava. Pored toga, izgrađen je i veliki broj pomoćnih objekata, kao što su parohijski domovi, crkvene sale, koje, pored hramova imaju značajnu ulogu za okupljanje vjernika.

Duhovna obnova

Pored materijalne obnove, u proteklim godinama radio se i na duhovnoj obnovi, koja se prije svega ogleda u kadrovskom omasovljavanju sveštenstva. Drinić ističe da se većim brojem sveštenika pružila i veća mogućnost da se bude na usluzi vjerujućem narodu. „Obnovljene su i pojedina udruženja, koja su prije rata djelovala pod okriljem crkve, a onda dolaskom Drugog svjetskog rata, poslije sistema koji je vladao, nije bilo dozvoljeno da se ta udruženja obnove. Među prvima obnovljeno je Kolo srpskih sestara, koje svoj veliki doprinos daje i do dana današnjeg, a naročito za vrijeme rata. Takođe, obnovljen je i rad Svetosavske omladinske zajednice, a sve to pod okriljem naše crkve. Tu je još i Srpsko crkveno pjevačko društvo „Sveti Georgije“. Horsko pjevanje je bilo poznato prije Drugog Svjetskog rata u našem gradu, ali kao i ostalim udruženjima i njima je bio zabranjen rad“ dodao je Drinić. SCPD „Sveti Georgije“ ove godine obilježiće i jubilarnih deset godina od obnove njegovog djelovanja, pa su u skopu horskih svečanosti u novembru planirani prigodni sadržaji u sklopu obilježavanja Svetog Jovana Zlatoustog. Veoma je važna činjenica da je na liturgijama prisutan veći broj vjernika u odnosu na raniji period, naročito mlađe populacije, narod više prisustvuje Svetim liturgijama i pričešćuje se, ali svakako, kada je riječ o omladini, pored svete liturgije, bitno je uvođenje i vjeronauke u školama. Drinić ističe da se u osnovnim školama već 30. godina uči pravoslavna vjeronauka, a od prije četiri godine, vjeronauka je uvedena i u srednje škole. „Time su naši sveštenici, pored toga što su paroihijski sveštenici, postali i vjeroučitelji koji kroz propovijedanje daju svoj doprinos duhovnom razvoju. Vjeronauka ima veliki značaj za duhovnu obnovu, naročite djece, a ona su dolaskom u crkvu za sobom povukli i svoje roditelje“ dodao je Drinić i izrazio nadu da će u narednom periodu još više vjernika uzeti učešća u liturgijama.

Manifestacije

Crkva je uključena i u veliki broj manifestacija, pa tako sarađuje sa Kolom srpskih sestara koje organizuju Svetosavsku zabavu humanitarnog karaktera, zatim tu je plivanje za Časni krst, a obnovljena je i Preobraženska litija povodom slave grada. To su neke od manifestacija koje se dešavaju uz blagoslov crkve, u saradnji sa Svetosavskom akademijom i Prosvjetom.

Poklonička putovanja

Poklonička putovanja su u prnjavorskoj crkvi ranije redovno organizovana, posjete manastirima kao što je Ostrog i druge svetinje, bile su čest vid okupljanja i druženja vjernika, ali zbog cjelokupne situacije prouzrokovane virusom korona, napravljena je dvogodišnja pauza. „Imali smo ranije putovanja i u Rumuniju, Grčku, a u planu je da to i nastavimo čim se stvore uslovi. To druženje na putovanjima je zaista jedno lijepo iskustvo, kada naši vjernici posjete velike svetinje, poklone se i duhovno ojačani vrate se svojim kućama“ poručio je protojerej stavrofor Drinić.

Gradska kapela

U narednom periodu planirana je gradnja grobljanske kapele u novom groblju u Prnjavoru. Drinić ističe da se u postojećem starom groblju samo sporadično može naći grobno mjesto i da tu postoji jedna kapela otvorenog tipa, koja nije uslovna za sve ono što je potrebno. „Zato smo došli na ideju da u novom groblju sagradimo i novu kapelu. Urađen je projekat i u toku je rješavanje administrativnog dijela posla i papirologije, a i to je u završnoj fazi. Tako da se nadamo da ćemo u neko dogledno vrijeme početi raditi, staviti temelj, a onda, Bože zdravlja nastaviti sa zidanjem i gradnjom iste“ kaze Drinić i dodaje da bi kapela bila u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve, odnosno crkvene opštine Prnjavor. „Zato smo mi potraživali, a to je naša skupština usvojila, da crkvena opština Prnjavor kupi taj plac od 800 metara kvadratnih, gdje bi se objekat sagradio. Naravno, mi očekujemo pomoć i od naše lokalne zajednice, imamo obećanje i načelnika i velikog broja naših privrednika, da se taj dio posla privede kraju.  Projektom je predviđeno da to bude jedna mala crkva, sa trijemom gdje se može prisustvovati opelima i molitvama, zatim predviđena je jedna mala sala sa čajnom kuhinjom, jednom kancelarijom, malom prodavnicom, toaletima i komorama gdje bi se mogli ostaviti naši pokojnici, jer mi zaista imamo veliki problem i sveštenici se svakodnevno sa tim susreću, u stanovima na spratovima, onda se okupljamo ispred bolnica, pravimo povorke ulicama, zaustavljamo saobraćaj, tako da nam je gradska kapela, rekao bih, prijeko potrebna i ja se nadam da će se ljudi dobre volje uključiti u ovaj posao, u što ne sumnjam, jer sam već iznio podatak da je proteklih godina izgrađeno 40 hramova i crkvenih sala. Tu je svakako uveliko učestvovao naš narod, ali i naša lokalna zajednica . Svjedoci smo da je tako, uz pomoć vjernika, lokalne zajednice i privrednika prije dvije godine obnovljen i hram Svetog velikomučenika Georgija u Prnjavoru, koji je proslavio 130 godina postojanja“, ističe Drinić.

Optimizam i vjera da ćemo i u buduće zajedno raditi na materijalnoj i duhovnoj obnovi i nadogradnji svakako su osobine koje trebaju krasiti svakog vjerujućeg čovjeka, jer samo tako ćemo pobijediti iskušenja koja su pred nama. Ne trebamo se plašiti života, nego moramo biti jaki i postojani i sa vjerom da se kroz život borimo- poručio je arhijerejski namjesnik i prvi paroh prnjavorski, protojerej stavrofor Duško Drinić.

PODIJELI