Dug derventskog “Unisa” narastao na pola milijarde maraka

0
789

Dug Fabrike cijevi “Unis” iz Dervente popeo se na vrtoglavih gotovo pola milijarde maraka, pokazala je konačna lista utvrđenih potraživanja.

Povjerioci su prijavili potraživanja u iznosu od 539 miliona, ali je manji dio osporen i njihov konačan iznos je 493 miliona KM. Povjerioci čijih je 46 miliona osporeno neće imati pravo glasa na sudskom ročištu, na kojem će biti odlučivano o planu restrukturiranja “Unisa”, zakazanom za 2. mart ove godine u Okružnom privrednom sudu u Doboju.

“Od utvrđenih potraživanja, više od 60 odsto je obezbijeđeno nekretninama, pokretnom imovinom ili pak garancijama banaka, dok 40 odsto nije osigurano. Najveći povjerioci su strani kreditori i njihova potraživanja premašuju 175 miliona maraka, a riječ je o preduzeću ‘Kredimundi’ iz Brisela i firmi ‘Elsneru’ i Rajfajzen banci iz Beča”, kazao je povjerenik Radomir Jokić.

Među domaćim povjeriocima najveća potraživanja ima Izvozno-kreditna agencija BiH (IGA) koja potražuje oko 190 miliona maraka. IGA je zbog datih rizičnih garancija “Unisu” došla na ivicu propasti, a pod lupom je i istražne komisije Parlamenta BiH.

“‘Unis’ duguje oko 17 miliona maraka Poreskoj upravi RS, dok su prijavljene obaveze na osnovu PDV-a prema Upravi za indirektno oporezivanje BiH 21 milion, ali je dio ovog iznosa osporen. Veliki iznos novca potražuju i radnici”, naveo je Jokić.

Iako je u planu restrukturiranja navedeno da je rok za izmirenje svih obaveza kraj 2027. godine, Jokić kaže da će o tome biti razgovarano tek nakon glasanja o tom planu. Poziv za ročište biće dostavljen na adresu više od 900 povjerilaca, a među njima je oko 500 sadašnjih i bivših radnika.

“Da bi plan bio prihvaćen, potrebno je ispuniti dva uslova. Prvi je da za njega glasa najmanje 25 odsto povjerilaca, a drugi da je zbir iznosa potraživanja povjerilaca koji budu glasali za plan veći od zbira potraživanja onih koji budu protiv usvajanja plana restrukturiranja”, rekao je Jokić i dodao da dužnik može samo jednom da zatraži odgađanje glasanja o planu restrukturiranja na period od 15 dana.

Okružni privredni sud u Doboju pokrenuo je postupak restrukturisanja “Unisa” u septembru prošle godine jer ova fabrika godinama posluje sa gubitkom. Ta odluka je donesena na prijedlog povjerioca “Luka Šamac” čiji je vlasnik “Balkan stil”, u čijem je vlasništvu i “Unis”.

Zaposleni

U planu restrukturiranja “Unisa” navedeno je da ovo preduzeće trenutno zapošljava 215 radnika, a većina ih je u poodmaklim godinama. Najviše ih je starosnog doba od 51 do 61 godine i oni čine 49,77 odsto zaposlenih, dok između 41 i 50 godina ima 24,19 odsto radnika.

(GlasSrpske.com)

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here