Duplo više poginulih radnika u Srpskoj 2021. nego u 2020.

0
404

BANJALUKA – Ukupno 16 radnika poginulo je u Srpskoj u 11 mjeseci 2021, što je duplo više nego u istom periodu 2020, kada je zabilježeno osam takvih tragedija.

Štaviše, ove godine je srušen rekord u odnosu na nekoliko godina ranije jer se u cijeloj 2017. godini dogodilo osam smrtnih povreda na radu, u 2018. njih 13, a 2019. je evidentirano devet tragedija.

Iz Inspektorata Republike Srpske za “Nezavisne novine” je potvrđeno da se za 11 mjeseci 2021. godine, u oblasti nadzora inspekcije rada, dogodilo 15 smrtnih povreda na radu, od čega jedna u elektroprivredi, četiri u građevinarstvu, tri u ostalim djelatnostima i sedam u šumarsko-drvnoj industriji.

“Takođe, u oblasti nadzora tehničke inspekcije, to jest u rudarstvu, dogodila se jedna smrtna povreda na radu”, istakli su iz Inspektorata Srpske.

Prema podacima Inspektorata Srpske, u istom periodu 2020. godine u oblasti nadzora inspekcije rada dogodilo se sedam smrtnih povreda na radu – jedna u elektroprivredi, dvije u građevinarstvu, četiri u šumarstvu i drvnoj industriji. Takođe, u 2020. godini u oblasti nadzora tehničke inspekcije, to jest u rudarstvu, dogodila se jedna smrtna povreda na radu.

“Kao najrizičnije djelatnosti i dalje se izdvajaju građevinarstvo, elektroprivreda te šumarstvo i drvna industrija, u kojima posmatrano po godinama postoji kontinuitet nastanka povreda na radu. U kategoriju ostale djelatnosti svrstavaju se oblasti kao što su trgovina, turizam, kultura, prosvjeta, komunalne djelatnosti i drugo, u kojima povrede nisu izražena pojava i u poređenju sa prethodnim godinama nemaju trend kontinuiteta”, naveli su iz Inspektorata Republike Srpske.

Dragana Vrabičić, predsjednica Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti Republike Srpske, kaže za “Nezavisne novine” da je strašan podatak da je za 11 mjeseci 2021. godine 16 ljudi izgubilo život na radnom mjestu.

“Činjenica je da se ne poštuje ni Zakon o radu ni Strategija o zaštiti na radu. Ono što je najgore – ne poštuje se čak ni ljudski život. Iz godine u godinu situacija se pogoršava. Mnogo je i jedan život, a ta brojka od 16 je alarm da svi kontrolni organi konačno moraju početi da rade svoj posao”, istakla je Vrabičićeva.

Sa njom se slaže i Janko Petrović, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, koji takođe naglašava da kontrolni organi treba češće da izlaze u kontrolu.

“To je strašna brojka. Uglavnom je to nepoštovanje propisa. Mislim da inspektori moraju raditi više na tome, to je jedino rješenje. Sama preventiva nije dovoljna. Moraju se pooštriti kontrole”, naveo je Petrović za “Nezavisne novine”.

Iz Inspektorata RS podsjećaju da je jedna od najrizičnijih djelatnosti građevinarstvo i upravo toj oblasti se, kako tvrde, posvećuje posebna pažnja te se kontinuirano uvrštava u operativne planove kontrola.

“Najčešće nepravilnosti koje su utvrđene u oblasti građevinarstva odnosile su se na organizovanje poslova zaštite na radu, vršenje periodičnih pregleda sredstava rada i opreme, obezbjeđenje upotrebnih dozvola za sredstva rada i opremu, osposobljavanje radnika za bezbjedan i zdrav rad, itd”, rekli su iz Inspektorata Republike Srpske.

nezavisne

PODIJELI