EU: POLITIČKI SPORAZUM O PRINCIPIMA ZA OSIGURANJE FUNKCIONALNE BOSNE I HERCEGOVINE KOJA OSTVARUJE ISKORAKE NA EVROPSKOM PUTU

0
432

12.06.2022. godine

 

Preambula

 U prisustvu predsjednika Evropskog vijeća, Charlesa Michela i visokog predstavnika Evropske unije, Josepa Borrella, lideri političkih stranaka zastupljenih u Parlamentarnoj skupštini i članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine održali su sastanak 12. juna 2022. godine u Briselu i usvojili sljedeći politički sporazum:

 Lideri političkih stranaka zastupljenih u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine iznova potvrđuju svoju posvećenost:

 – očuvanju i izgradnji mirne, stabilne, suverene i nezavisne te funkcionalne evropske države Bosne i Hercegovine, koju čine Bošnjaci, Hrvati i Srbi kao konstitutivni narodi (zajedno sa Ostalima), građani Bosne i Hercegovine, te dva entiteta i Distrikt Brčko, uspostavljenе u skladu sa Ustavom i Općim okvirnim sporazumom za mir;

– poštivanju principa vladavine zakona i provođenju slobodnih i demokratskih izbora, kao i razvoju demokratskih institucija na svim nivoima vlasti;

– principima i vrijednostiма na kojima se temelji Evropska unija i demokratska društva te budućnosti Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji;

 Naglašavaju važnost provođenja reformi koje unapređuju evropske integracija Bosne i Hercegovine, odnosno 14 ključnih prioriteta navedenih u Mišljenju Komisije.

 Učesnici se pozivaju na Zajedničku izjavu članova Predsjedništva BiH povodom 25. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma.

 Prepoznaju važnost političkog trenutka i odgovornostи koju imaju prema svim građanima Bosne i Hercegovine, imajući u vidu „Rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ES‑11/1 o agresiji na Ukrajinu“, usvojenu 2. marta 2022. (*)

 Za postizanje ovih ciljeva, učesnici su saglasni da je nužno jačati povjerenje, dijalog, izgradnju kompromisa i raditi na miru i međusobnom poštovanju među svim narodima i građanima u Bosni i Hercegovini.

Lideri političkih stranaka i članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine su:

 1. Posvećeni prosperitetu, demokratskom funkcionisanju i sigurnosti Bosne i Hercegovine i obavezuju se da će konstruktivno poduzeti neophodne reforme kako bi očuvali i unaprijedili ove ciljeve.
 2. Naglašavaju važnost produženja izvršnog mandata operacije EUFOR-a „Althea“ te njenog kontinuiranog prisustva u Bosni i Hercegovini radi očuvanja sigurnog i bezbjednog okruženja.
 3. Posvećeni potpunom poštivanju svih konačnih i obavezujućih odluka međunarodnih i domaćih sudova, te konstruktivnom zajedničkom radu, u dobroj vjeri, na njihovom provođenju, s ciljem usklađivanja s evropskim standardima.
 4. Preuzimaju obavezu poduzimanja svih neophodnih koraka u pravcu efikasne organizacije i urednog održavanja Općih izbora 2022. godine, uz neophodna sredstva.  Stranke su saglasne da će voditi poštenu i konstruktivnu predizbornu kampanju, bez retorike podjela i mržnje.
 5. Konstruktivno će sarađivati nakon izbora kako bi se osiguralo brzo formiranje novih zakonodavnih i izvršnih organa vlasti na svim nivoima, u skladu sa zakonski propisanim rokovima.
 6. Odlučno će raditi na ispunjavanju 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Komisije o zahtjevu zemlje za članstvo u EU, kako bi se ostvario napredak na evropskom putu i odgovorilo na težnje građana.
 7. U tom kontekstu, težit će da se hitno, a najkasnije 6 mjeseci nakon formiranja vlasti na svim nivoima, usvoje:
 8. Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i Zakon o sudovima;
 9. Zakon o sprečavanju sukoba interesa;
 10. Zakon o javnim nabavkama;
 11. izborne reforme i ograničene ustavne reforme u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se osigurala potpuna usklađenost sa odlukama Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, preporukama Venecijanske komisije i preporukama OSCE/ODIHR-a i GRECO-a.
 12. mjere kojima će ponovo u cijelosti uspostaviti redovni politički dijalog s Evropskom unijom, uključujući i kroz strukture u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te poduzmu svi potrebni koraci kako bi zemlja ostvarila pogodnosti fondova Evropske unije iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III), uključujući blagovremenu ratifikaciju Finansijskog okvira i Sporazuma o partnerstvu.
 13. Nadalje, s ciljem da Bosna i Hercegovina ostvari kritični obim reformi i odlučno napreduje na svom evropskom putu, saglasni su preduzeti sljedeće korake:
 14. osigurati u cijelosti funkcionalne institucije na nivou Bosne i Hercegovine i osigurati da se odluke u vezi s nadležnostima na nivou Bosne i Hercegovine i donose na tom nivou, te saglasni započeti konstruktivan dijalog nakon izbora o temeljnim pitanjima funkcionisanja zemlje, uključujući usvajanje cjelodržavnih strategija u oblastima zajedničkih nadležnosti, u skladu s ključnim prioritetom koji zahtijeva osiguranje pravne sigurnosti u raspodjeli nadležnosti između nivoa vlasti;
 15. jačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, između ostalog i kroz osiguranje nezavisnog rada agencija za provođenje zakona i pravosuđa te dostupnost svih potrebnih sredstava za ostvarivanje rezultata u smislu proaktivnih istraga, potvrđenih optužnica, krivičnog gonjenja i pravosnažnih osuđujućih presuda, uključujući i na visokom nivou;
 16. poboljšanje ukupnog funkcionisanja javne uprave kroz osiguranje profesionalne i depolitizovane državne službe.
 17. Nastavljaju usklađivanje Bosne i Hercegovine sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije, uključujući implementaciju i saradnju u oblastima obuhvaćenim Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije, u skladu s članom 10. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
 18. Posvećeni poduzimanju konkretnih koraka na promociji odgovarajućeg okruženja za pomirenje u cilju prevazilaženja naslijeđa rata, u skladu sa ključnim prioritetima i Zajedničkom izjavom članova Predsjedništva BiH povodom 25. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma.
 19. Pozdravljaju aktivnu podršku Evropske unije i podršku dijalogu, izgradnji i jačanju povjerenja u cilju završetka gore navedenih aktivnosti.

Prethodno navedno su dogovorili sljedeći predstavnici iz Bosne i Hercegovine:

(abecednim redom)

 1. Petar Đokić (SP)
 2. Milorad Dodik (SNSD, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine)
 3. Šefik Džaferović (SDA, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine)
 4. Edin Forto (NS)
 5. Bakir Izetbegović (SDA)
 6. Elmedin Konaković (NiP)
 7. Željko Komšić (DF, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine)
 8. Nermin Nikšić (SDP)
 9. Nermin Ogrešević (NES)
 10. Elzina Pirić (PDA)
 11. Senad Šepić (NB)
 12. Nenad Stevandić (US)

(*) Predstavnici iz Republike Srpske pozivaju na raspravu i usvajanje odluke u Predsjedništvu BiH o situaciji u Ukrajini.

PODIJELI