Gradsko groblje u Prnjavoru popunjeno do kraja godine

0
1833

Problem nedostatka grobnih mjesta u prnjavorskom Gradskom groblju biće riješen do kraja tekuće godine, a radovi na pripremi nove parcele su u toku, istakao je načelnik Odjeljenja za stambeno komunalne poslove i investicije opštine Prnjavor, Damir Savić.

„Urađen je projekat na proširenju groblja i to na parceli koja se nalazi preko puta postojeće, polovina zemljišta je već otkupljena, a prošle godine je urađena i prva faza radova  kako bi se ova parcela stavila u funkciju“ kazao je Savić.

On je istakao da će se ovih dana zajedno sa predstavnicima Komunalnog preduzeća „Park“ Prnjavor utvrditi neophodni radovi koje treba obaviti na novoj parceli.

„Pretpstavljam da ćemo se za početak odlučiti da na neki način oivičimo  groblje, da obavimo prvi zasad sadnica oko i u groblju, dijelom od sredstava iz budžeta opštine, a dijelom iz sredstava komunalnog preduzeća „Park“ Prnjavor, koje je nadležno za groblje. “ naglasio je Savić.

U naredenim godinama, zavisno od raspoloživih budžetskih sredstava, biće nastavljen otkup zemljišta za groblje, kako bi se dobio oblik predviđen projektom, a predviđeno je i uređenje unutrašnjih staza i prilaza, objekata koji su planirani, kao i parkinga sa gradskih ulica.

Staro drveće opasnost po spomenike.

Osim nedostatka parcela, u Gradskom groblju postoji i problem neuređenih staza, a realnu opasnost po spomenike predstavlja značajan broj zasada drveća starog preko 50 godina. Nepristupačan teren u otklanjanju ovih stabala i nedostatak mehanizacije za njihovo uklanjanje dodatno komplikuje cijelu situaciju. Direktor KP „Park“ Prnjavor, Nenad Krajišnik, kaže da se redovno obavlja održavanje groblja, a što se tiče uklanjanja drveća, primorani su da angažuju adekvatnu mehanizaciju.

„Mi tu mehanizaciju moramo ugovarati sa trećim licima pošto takvu ne posjedujemo, ili da se eventualno, na zahtjev fizičkih lica koji imaju potrebu, dobiju našu saglasnost kako bi mogli ukloniti bar dijelovi stabla koji prijete spomenicima“ dodaje Krajišnik.

Neće biti sličnih problema na novoj parceli groblja

Iz Odjeljenja za stambeno komunalne poslove i investicije Prnjavor poručuju da sličnih problema sa stablima i nepristupačnim grobnicama u novom groblju neće biti. Tamo će, kažu, staze biti potrebnih širina, a prilikom formiranja parcele, strogo će se voditi računa i o zasadima sadnica, što do sada nije bio slučaj./R.P./

 

PODIJELI