INSPEKTORIMA PUNE RUKE POSLA U radu na crno zatečeno 1.075 ljudi

0
494

Inspektori za rad i radne odnose Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona u 2018. godini u obavljenim kontrolama zatekli su u radu na crno čak 1.075 osoba.

Od tog broja, nakon dostavljanja spiska Službi za zapošljavanje TK, utvrđeno je da 186 osoba uopšte nije bilo u njihovoj evidenciji te da je nakon inspekcijskog pregleda 189 osoba izbrisano iz evidencije biroa.

– Moramo konstatovati da se oblast rada ne može riješiti samo inspekcijskim nadzorom, nego je neophodno i značajnije uključenje zaposlenika u sindikalne organizacije i osnivanje savjeta radnika, te ostvarivanje kontakta s inspekcijom rada u smislu neophodnosti da u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o savjetu radnika, navedeni subjekti dostavljaju informacije i podnose zahtjeve za inspekcijski nadzor, jer na osnovu odredbi Zakona o radu, sindikat može zahtijevati od inspektora rada provođenje inspekcijskog nadzora – navodi Muhamed Šadić, direktor inspekcija u izvještaju koji je dostavio Vladi Tuzlanskog kantona.

U 2018. godini inspektori su izdali ukupno 1.327 upravnih mjera i akata, a izdati su i 433 prekršajna naloga u iznosu od 568.112 KM i jedna krivična prijava.

– Kada je u pitanju realizacija izdatih prekršajnih naloga, naplaćen je 271 prekršajni nalog u iznosu od 242.272 KM. Neizvršeno je 78 prekršajnih naloga u iznosu od 156.610 KM, koji su u postupku izvršenja i vode se u registru kazni, u 78 prekršajnih naloga je zatraženo sudsko odlučivanje, dok šest prekršajnih naloga još nije došlo na naplatu – navodi direktor Šadić.

Inspektori rada za oblast radnih odnosa u ovom izvještajnom periodu su u kontinuitetu, zajedno sa inspektorima rada za oblast zaštite na radu, obavljali inspekcijske nadzore subjekata nadzora kod kojih je došlo do povrede na radu, kao i kod drugih subjekata nadzora gdje inspektori rada za oblast zaštite na radu redovno vrše inspekcijske nadzore.

Zakonske odredbe

U 2018. godini zabilježeno je 70 težih povreda na radu, 7 povreda sa smrtnim ishodom, 23 lakše povrede na radu, 10 povreda za koje ne postoji izjašnjenje o stepenu povrede i 4 povrede koje nisu prijavljene u skladu sa zakonskim odredbama.

Dva naloga naplaćena

– U izvještajnom periodu inspektori za oblast zaštite na radu izdali su 10 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 21.030 KM. Po pitanju realizacije izdatih prekršajnih naloga važno je naglasiti da su dva prekršajna naloga naplaćena, šest naloga nije izvršeno, a u dva slučaja je zatraženo sudsko odlučivanje – naveo je Šadić, piše Avaz.

PODIJELI