Jača nadzor nad radom sudija i tužilaca

0
333
 Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH uspostavio je Odjeljenje za integritet nosilaca pravosudne funkcije i time stavio tačku na taj zahtjev predstavnika Evropske komisije u okviru priče o reformi domaćeg pravosuđa.

 

– Pored toga, Odjeljenje će predlagati VSTS-u BiH rješenja za unapređenje, te obezbjeđivati distribuciju potrebnih informacija nosiocima pravosudne funkcije i zainteresovanoj javnosti. Na listi poslova je i praćenje sprovođenja planova integriteta, praćenje poštivanja propisa o ličnim finansijskim izvještajima sudija i tužilaca i provjeravanje blagovremenosti i potpunosti podataka iz finansijskog izvještaja – rekli su za “Glas Srpske” u VSTS-u i dodali da je Odjeljenju u opisu posla i pružanje stručne i administrativne podrške.

Do formiranja tog odjeljenja, u okviru Sekretarijata VSTS-a BiH, došlo je nakon telefonske sjednice Savjeta, održane krajem jula, na kojoj je usvojen novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u tom savjetu.

Pravilnik je, kako su potvrdili u VSTS-u, stupio na snagu, a time i novoformirana organizaciona jedinica, ali je, dodali su, potrebno određeno vrijeme da se popune pozicije u novom odjeljenju.

U VSTS-u BiH su na pitanje zbog čega se pristupilo tim izmjenama, odnosno da li je to jedna od obaveza na putu ka EU ili stvar unutrašnjeg dogovora, istakli da je novi pravilnik rezultat višegodišnjih procesa koji su rezultirali analizama i utvrđenim potrebama za određenim funkcijama i nadležnostima koje su evoluirale posljednjih desetak godina.

– Odjeljenje za integritet nosilaca pravosudne funkcije je samo jedna od nekoliko većih promjena u organizacijskoj strukturi Sekretarijata VSTS-a BiH – istakli su u toj pravosudnoj instituciji.

Evropska komisija je u februaru, pa u junu ove godine pozvala VSTS da preduzme hitne korake radi uspostavljanja posebne jedinice za integritet u okviru Sekretarijata, a prvi čovjek Savjeta Milan Tegeltija nedavno je istakao da je taj posao bio prekinut zbog pandemije virusa korona.

Pojasnio je i da se i ta jedinica veže uz pravilnik o imovinskim kartonima, tako da će i njen opis rada znatno biti smanjen u odnosu na ono šta bi trebalo da bude da taj pravilnik o imovinskim kartonima postoji.

Problem, u tom sektoru, već duže postoji na relaciji VSTS –  Agencija za zaštitu ličnih podataka, a da bi više napora trebalo uložiti, ne samo da se na to stavi tačka, nego i popravi stanje u pravosuđu, smatra član Ustavnopravne komisije u Domu naroda Parlamenta BiH Lazar Prodanović.

Za “Glas Srpske” je istakao da je formiranje Odjeljenja, ali koje još čeka da bude popunjeno, sitan korak.

– Neophodno je stvoriti ambijent kojim bi se imovinski kartoni sudija i tužilaca svake godine objavljivali, isključujući samo one lične podatke koji bi se eventualno mogli zloupotrijebiti. Moramo imati na umu da je imidž pravosudnih institucija dosta poljuljan i trebalo bi da ovaj saziv Savjeta ministara BiH, odnosno nadležno ministarstvo, uputi u proceduru novi zakon o VSTS-u BiH kojim bi se stvorile pretpostavke za izbor najkompetentnijih osoba iz pravosuđa – rekao je Prodanović.

Reforma pravosuđa, dodao je, predugo traje, te istakao da i EU očekuje od BiH veći iskorak u ovoj oblasti i da je to i dio obaveza iz Mišljenja.

Upozorenje

Evropska komisija upozorila je VSTS u junu da bi mogla da obustavi dalje finansiranje reforme pravosuđa u BiH, koja se realizuje putem tog savjeta.

– Zbog zabrinjavajuće ograničenih rezultata u postizanju ciljeva reforme pravosuđa u proteklim godinama, a posebno u oblasti integriteta, Komisija trenutno preispituje svoju podršku pravosuđu putem VSTS-a – rekli su tada u Kancelariji Evropske komisije u Briselu.

Zadaci novog odjeljenja

  • *praćenje primjene kodeksa sudijske i tužilačke etike
  • *praćenje propisa o   sprečavanju sukoba interesa
  • * predlaganje rješenja za unapređenje
  • * praćenje sprovođenja planova integriteta
  • * praćenje poštivanja propisa o finansijskim izvještajima
  • * pružanje stručne pomoći

/Glas Srpske/

PODIJELI