JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA DODJELU STUDENTSKIH NAGRADA ZA NAJBOLJE STUDENTE SA PODRUČJA OPŠTINE PRNJAVOR

0
393

Načelnik opštine, Darko Tomaš poziva studente sa područja opštine Prnjavor da podnesu zahtjeve za dodjelu studentske nagrade za najbolje studente u 2020. godini.

Zahtjevi za dodjelu studentske nagrade podnose se u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor i dostavljaju se Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

Javni poziv za dodjelu studentskih nagrada za 2020. godinu objavljen je 8.10.2020. godine i traje osam dana od dana objavljivanja, odnosno do 16.10.2020. godine. Naknadne i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Javni poziv sa informacijama o uslovima za ostvarivanje prava za dodjelu studentske nagrade i dokumentaciji koju je potrebno priložiti, objavljen je na oglasnim tablama Opštinske uprave opštine Prnjavor, a isti se može preuzeti i putem linka – Javni poziv za dodjelu studentskih nagrada.

Obavještavamo podnosioce zahtjeva da, pored neophodne dokumentacije, uz zahtjev dostave i fotokopiju tekućeg računa.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon broj 051/663-740, lokal 212.

/Opština Prnjavor/

PODIJELI