Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Grada Prnjavor za 2024. godinu

0
289

Na osnovu člana 84. Statuta Grada Prnjavor („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj 11/23), člana 206. Poslovnika o radu Skupštine Grada Prnjavor („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj 17/23), i Zaključka Skupštine Grada Prnjavor br: 01-022-154/23 od 17.11.2023. godine, gradonačelnik Grada Prnjavor upućuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUDžETA

 GRADA PRNjAVOR ZA 2024. GODINU

Pozivamo sve budžetske korisnike, predstavnike savjeta mjesnih zajednica, javnih preduzeća i ustanova, udruženja građana i sve zainteresovane građane Grada Prnjavor, da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Grada Prnjavor za 2024. godinu, koja će biti održana:

U Prnjavoru, dana 01.12.2023. godine (petak) sa početkom u 19 h u prostorijama Javne ustanove Centar za kulturu.

Zainteresovani građani uvid u dokument mogu izvršiti na zvaničnoj stranici Grad Prnjavor www.gradprnjavor.com ili neposredno u Šalter sali i mjesnim kancelarijama Gradske uprave, kao i u Odjeljenju za finansije (kancelarija br. 19 u vremenu od 07 – 15h) svakim radnim danom, počev od 27.11.2023. godine do 01.12.2023. godine.

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije građani mogu dostaviti putem e-mail-a [email protected] do dana održavanja javne rasprave ili na javnoj raspravi. Zainteresovanim građanima omogućeno je i on-line učešće na javnoj raspravi putem elektronske platforme „ECITIZEN“ registracijom na sledećem linku: https://ecitizen.ba/prnjavor/home. Aplikacija je dostupna i za mobilne uređaje putem Google Play i App Store.

BUDžET ZA GRAĐANE za 2024. godinu 

TABELARNI PRIKAZ Nacrta budžeta grada Prnjavor za 2024. godinu 

Grad Prnjavor

PODIJELI