Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o Nacrtu budžeta opštine Prnjavor za 2023. godinu

0
301

Na osnovu člana 84. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 15/17 i 12/18), člana 206. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 21/17, 23/17 i 32/17), i Zaključka Skupštine opštine Prnjavor br: 01-022-190/22 od 15.11.2022. godine, načelnik opštine upućuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUDŽETA

 OPŠTINE PRNJAVOR ZA 2023. GODINU

 

Pozivamo budžetske korisnike, predstavnike savjeta mjesnih zajednica, javnih preduzeća i ustanova, udruženja građana i sve zainteresovane građane opštine Prnjavor, da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta opštine Prnjavor za 2023. godinu, koja će biti održana u četvrtak,  24. novembra 2022. godine sa početkom u 19 h u prostorijama Javne ustanove Centar za kulturu.

Zainteresovani građani uvid u dokument mogu izvršiti u nastavku obavještenja, ili neposredno u šalter sali i mjesnim kancelarijama Opštinske uprave, kao i u Odjeljenju za finansije (kancelarija br. 19 u vremenu od 07 – 15h) svakim radnim danom, počev od 17.11.2022. godine do 24.11.2022. godine.

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije građani mogu dostaviti putem imejla [email protected] do dana održavanja javne rasprave ili na javnoj raspravi. Zainteresovanim građanima omogućeno je i onlajn učešće na javnoj raspravi putem elektronske platforme „ECITIZEN“ registracijom na sledećem linku: https://ecitizen.ba/prnjavor/home. Aplikacija je dostupna i za mobilne uređaje putem Google Play i App Store.

BUDŽET ZA GRAĐANE za 2023. godinu 

TABELARNI PRIKAZ Nacrta budžeta opštine Prnjavor za 2023. godinu 

PODIJELI