Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2022. – 2028. godina

0
386

Na osnovu čl. 67, 88 i 133. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, br. 15/17 i 12/18), čl. 2, 3. i 4. Odluke o proceduri održavanja javnih rasprava („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj 4/19) i Zaključka Skupštine opštine Prnjavor br. 01-022-171/22 od 1.11.2022. godine, načelnik opštine upućuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA OPŠTINE PRNJAVOR ZA PERIOD 2022. – 2028. GODINA

Pozivamo sve zainteresovane građane opštine Prnjavor da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2022. – 2028. godina, koja će biti održana u Prnjavoru dana 8.11.2022. godine (utorak) sa početkom u 14 časova, u maloj sali Javne ustanove „Centar za kulturu“.

Zainteresovani građani uvid u dokument mogu izvršiti na zvaničnoj internet stranici opštine Prnjavor www.opstinaprnjavor.net, u Šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor i mjesnim kancelarijama, do 8.11.2022. godine. Sve primjedbe, prijedloge i sugestije građani mogu dostaviti na imejl adresu [email protected], i kroz aplikaciju E-Citizen, do dana održavanja javne rasprave.

Opština Prnjavor

PODIJELI