Javni uvid i Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog plana zaštite životne sredine Grada Prnjavor za period 2023.-2033. godine

0
608

Obavještavaju se građani i stručna javnost sa područja Grada Prnjavor da je na javni uvid stavljen nacrt Lokalnog plana zaštite životne sredine Grada Prnjavor za period 2023.-2033. godine.

Javni uvid počinje 30.10.2023. godine i trajaće 15 dana.

Nacrt Lokalnog plana zaštite životne sredine Grada Prnjavor za period 2023.-2033. godine izložen radnim danom od 7.00 do 15.00 časova u prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje, Gradske uprave Grada Prnjavor, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, soba broj 4.

Nacrt će biti objavljen i na zvaničnoj internet stranici Grada Prnjavor  https://gradprnjavor.com/

U toku trajanja javnog uvida, svako zainteresovano pravno ili fizičko lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na Nacrt na sljedeće načine:

  • upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi u Odjeljenju za prostorno uređenje,
  • u formi dopisa Odjeljenju za prostorno uređenje, putem šalter sale,
  • u pismenoj formi putem pošte Odjeljenju za prostorno uređenje, Karađorđeva broj 2,78430 Prnjavor,
  • e-mail poštom na [email protected]

Javna rasprava o nacrtu Lokalnog plana zaštite životne sredine Grada Prnjavor za period 2023.-2033. godine, održaće se dana 14.11.2023. godine u 13,00 časova maloj sali JU „Centar za kulturu“ Prnjavor.

Sve informacije u vezi sa javnim uvidom i održavanje javne rasprave o nacrtu Lokalnog plana zaštite životne sredine Grada Prnjavor za period 2023.-2033. godine, mogu se dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje, telefonskim pozivom na broj 051/663-740, lokal 227 i elektronskom poštom na [email protected]

Grad Prnjavor

PODIJELI