Jedno od korita očišćeno, uginula riba zbrinuta

0
142

Republički vodni inspektor, republički ekološki inspektor i veterinarski inspektor Opštine Prnjavor obavili su inspekcijski postupak kod subjekta AD „Ribnjak“ Prnjavor, zbog uginuća ribe koje se dogodilo.

“U dijelu nadležnosti vodne inspekcije, u smislu kontrole funkcionalnosti objekata za korišćenje i iskorišćavanje voda, uvidom na licu mjesta utvrđeno je da u kasetama u kojima je došlo do uginuća ribe, nema dotoka vode zbog suše, a da nema alternativnih mogućnosti za snabdijevanje vodom” rečeno je za BUKU u Inspektoratu.

Veterinarski inspektor Opštine Prnjavor preduzeo je mjere na zbrinjavanju otpada životinjskog porijekla koji je nastao uginućem ribe, a u skladu sa odredbama Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj i Zakona o nus proizvodima životinjskog porijekla.

Odgovornom licu je od strane nadležnog veterinarskog inspektora naloženo da u roku od 72 sata preduzme mjere na neškodljivom zbrinjavanju otpada, a u skladu sa uputama veterinarskog inspektora.

“U ovom trenutku možemo Vas obavjestiti da je jedno od korita očišćeno, uginula riba je zbrinuta na zakonom propisan način. U toku današnjeg dana bi i ostatak ribe trebao biti posut krečom i zakopan” rečeno je za BUKU u Inspektoratu RS.

/BUKA/

PODIJELI