Jović: Pojedinci su politiku stavili iznad bezbjednosti

0
312

Zamjenik ministra bezbjednosti BiH Nedeljko Jović rekao je za “Glas Srpske” da je instrukciju na koju su mnogi burno reagovali, a koja je potrebna BiH kako bi ostvarila punu saradnju sa Evropskom policijskom službom (Evropol) potpisao sa najboljom namjerom, ali da su pojedinci iz bezbjednosnih struktura u zemlji odlučili da, iz nekih svojih razloga, pogaze ono što su ranije podržali.

Jović je, naime, zbog upražnjene pozicije ministra u resoru bezbjednosti, krajem juna potpisao instrukciju o pitanjima od važnosti za sprovođenje Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji BiH sa Evropolom, što je izazvalo negodovanje federalnog ministra unutrašnjih poslova Aljoše Čampare i direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsada Vilića koji žele da kontakt tačka za saradnju bude u Direkciji. Jović, s druge strane, ističe, kao i MUP Srpske, da Direkcija nema osnova da bude zajednička tačka te da je i ranije rečeno da će to biti Ministarstvo bezbjednosti.

U BiH je 2013. donesena Odluka o uspostavljanju sistema saradnje u razmjeni informacija nadležnih organa za sprovođenje zakona sa Evropolom, a u avgustu 2016. potpisan Sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji koji je iduće godine ratifikovan u parlamentima BiH i EU. Ministarstvo bezbjednosti BiH je u martu ove godine, kada je na poziciji ministra bio Fahrudin Radončić, obavijestilo vrh Evropola da će implementirati sporazum, potpisivanjem instrukcije i uputiti oficira za vezu.

Uspostavljanje zajedničke kontakt tačke za saradnju je, dodao je Jović, jedan od prvih uslova u oblasti vladavine prava u procesu pristupanja EU, što su više puta naglasili predstavnici EU, a BiH je dužna da uspostavi tu kontakt tačku putem koje bi nadležni policijski organi razmjenjivali operativne informacije, što je i učinjeno potpisivanjem instrukcije.

– Ne ulazeći u političke konotacije i razloge pojedinaca, koji u posljednje vrijeme osporavaju ono što su se ranije dogovorili i potpisali, dovodeći u pitanje vlastite i odluke najviših državnih organa na čije se zakonske odredbe pozivaju, radi se o svjesnoj opstrukciji međunarodne policijske saradnje u razmjeni operativnih podataka u vremenima složene bezbjednosne situacije, koja zahtijevaju zajedničko djelovanje svih, a što pomenuta dokumenta predviđaju, u duhu Ustava i ustavne strukture BiH – istakao je Jović.

Prema tim pravno obavezujućim dokumentima, tvrdi Jović, razmjena operativnih informacija sa Evropolom jedino je moguća putem zajedničke kontakt tačke u Ministarstvu bezbjednosti BiH, na adresi Trg BiH jedan.

– Oglašavanje i komentari kojima se osporava dogovoreno i potpisano od pojedinih ličnosti koje su sva ova dokumenta dogovarale i potpisivale je korak unazad u međunarodnoj policijskoj saradnji i zadovoljavanju standarda EU, što može imati neželjene bezbjednosne komplikacije u BiH – rekao je Jović.

Dodao je da su dalji koraci na Evropolu koji kao vlasnik opreme, koja je trenutno smještena u Direkciji, treba da donese odluku.

Na pitanje zbog čega dugo nije odgovarao na prozivke, podvukao je da je za njega saradnja sa Evropolom čisto bezbjednosno pitanje.

– Nisam htio da se to politizuje, ali s obzirom na to da smo u izbornoj godini, neki koriste svaku priliku da prikupe jeftine političke poene, a oni se u FBiH najlakše dobijaju napadom na predstavnike Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH, ne mareći što time obmanjuju javnost, iznoseći neistine. Jedan od primjera je pozivanje na Ustav BiH, koji ni u jednom dijelu ne poznaje Direkciju za koordinaciju policijskih tijela, a još manje razmjenu podataka sa Evropolom. S obzirom na to da kao neko ko dolazi iz policijske profesije znam koliku će korist od te saradnje imati sve policijske agencije u BiH, uložiću sve napore da ovu priču dovedem do kraja, kao i da pokrenem neke druge projekte, koji neopravdano stoje u ladicama, a mogu biti od značaja za bezbjednost građana BiH – zaključio je Jović.

/Glas Srpske/

PODIJELI