JU Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor: Jedna od učionica potpuno je opremljena savremenom opremom u ukupnoj vrijednosti od 20 000 KM

0
287

Naša škola nastavlja da se fokusira na aktivnosti koje će u budućnosti voditi ka unapređenju vaspitno obrazovnog procesa. U tom smislu, a u okviru projekta “Tabla”, koji finansira Ministarstvo Prosvjete i Kulture RS u saradnji sa međunarodnom organizacijom ” Save the Children” jedna od učionica potpuno je opremljena novim namještajem( stolovi,stolice), kao i savremenom opremom u ukupnoj vrijednosti od 20 000 KM, za izvođenje nastave novog tipa, uz primjenu informacionihh i komunikacionih tehnologija.
Donirana oprema uključuje: 4 laptopa, pametnu tablu, 3D štampač sa pokretnom opremom, lego edukacijski set, arduino set, robot heksapod, geometrijski pribor i drugo. Iz vlastitih sredstava zamijenjene su podne obloge i izvršeno krečenje učionice. Oprema je instalirana, a u toku je i obuka profesora u korištenju iste, kako bi učionica bila na raspolaganju učenicima i profesorima za izvođenje nastave od 01. septembra 2021. godine.

JU Centar srednjih škola Ivo Andrić Prnjavor

PODIJELI