Juče ( 27.12.2021. godine) je održana 8. redovna sjednica Skupštine opštine Prnjavor na kojoj su razmatrane 24 tačke dnevnog reda

0
315

Juče ( 27.12.2021. godine) je održana 8. redovna sjednica Skupštine opštine Prnjavor na kojoj su razmatrane 24 tačke dnevnog reda

Na samom početku sjednice imenovan je direktor JZU Dom zdravlja Prnjavor dr Bojan Subotić, na mandatni period od 4 godine. Resorno Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, odnosno ministar Alen Šeranić je potpisao saglasnost na imenovanje dr Subotića, čime su ispunjeni uslovi da se donese Rješenje u prijedlogu. Bitno je istaći, da smo ovim dokazali da je smjena i imenovanje direktora Subotića urađeno u skladu sa Zakonom.

Nakon toga usvojili smo u nacrtu Program rada Skupštine opštine Prnjavor za 2022. godinu.

Odbornici su upoznati sa informacijom o stanju dugovanja KP ”PARK” Prnjavor prema JP Regionalna deponija ”DEP-OT” DOO Banja Luka, a dug iznosi preko 600 000 KM.

Takođe u sladu sa svojim ovlašćenjima, Skupština je razriješila predstavnika opštine Prnjavor u Skupštini ”DEP-OT”a Slavišu Jovanića, i imenovala Igora Suvajca na istu poziciju.

Duga rasprava se vodila oko nacrta rebalansa budžeta za 2021. godinu i skupštinska većina nije podržala nacrt rebalansa, te je isti odbijen.

Nakon toga je na dnevnom redu bio nacrt budžeta za 2022. godinu koji je podržan uz kvalitedne diskusije i obrazloženja, da bi se otkočila sama procedura, a u prijedlogu skupštinska većina će po mnogim pitanjima djelovati amandmanima.

Usvojena je odluka o utvrđivalju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Prnjavor za 2022. godinu u iznosu od 0.05%.

Nakon toga su usvojene neke uslovno rečene manje bitne tačke dnevnog reda, da bi pod brojem 23 došli do Odluke o kreditnom zaduženju opštine Prnjavor za infrastrukturne projekte.

Moramo naglasiti da je ova odluka stigla u dopuni i da je usvajanjem ove odluke prestala da važi odluka koja je usvojena 29. juna ove godine iz razloga što resorno Ministarstvo finansija nije dalo saglasnost na predhodnu kreditnu odluku.

U novoj odluci je došlo do izmjene i smanjenja kreditnog okvira za 500 000KM. U odnosu na prvobitnu odluku izbačen je iznos od 1200 000KM za sudsku presudu jer je ista pokrivena iz redovnih sredstava, odnosno uvećanog priliva sredstava od indirektnih poreza, kao i 250 000KM za rješavanje dugova KP PARK prema DEP-OTu, jer zbog ovih spornih stavki nije ni dobijena saglasnost Ministarstva finansija na zaduženje.

Ono što se našlo u novoj Odluci o kreditnom zaduženju jeste izgradnja putne mreže kroz industrijsku zonu u iznosu od 950 000KM.

Skupštinska većina je još jednom pokazala da je za razvoj Opštine i da neće vršiti nikakvu opstrukciju kada su u pitanju infrastrukturni projekti.

Takođe, zalagaćemo se za to da što prije dođe do realizacije kredita, kako bi krenula realizacija ovih projekata.

Mirko Bukvić

PODIJELI