Kazne za napad na novinare i ovaj put izostavljene

0
230

Predloženim izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske (KZ RS) koje su na dnevnom redu 14. redovne sjednice Narodne skupštine zakazane za 9. februar u krivično zakonodavstvo RS uvode se nova krivična djela poput šumske krađe, kao i nove sankcije među kojima je najznačajnija kazna doživotnog zatvora za najteža krivična djela.

U obrazloženju Ministarstva pravde RS navodi se da je izmjenama i dopunama KZ RS bilo neophodno pristupiti i zato što je Ustavni sud RS proglasio neustavnim pojedine odredbe KZ RS, kao i zato što su u međuvremenu stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Pored toga, navodi se da su povećane minimalne kazne zatvora kod krivičnih djela trgovina djecom i terorizma, zatim da su propisana nova ili razdvojena pojedina krivična djela, kao što je krađa, šumska krađa, prevara u privrednom poslovanju, te modifikovana krivična djela utaje, oštećenje ili oduzimanje tuđe stvari.

Ipak, ni ovaj put u predloženim izmjenama KZ RS nema inicijative novinarske zajednice koja godinama traži bolju zakonsku zaštitu za svoje pripadnike.

Predstavnici novinarskih udruženja nekoliko puta su tražili da se za napad na novinare predvidi ista kazna kao i za napad na ovlašćena službena lica, ali ta inicijativa nikada nije uvažena. Predsjednik Kluba novinara Banjaluka Siniša Vukelić kaže da je ovo treća ili četvrta prilika poslanicima i njihovim političkim partijama da deklarativnu podršku inicijativi novinara pretoče u djelo.

– Na sastanku u Klubu novinara Banjaluka održanom prije skoro osam godina svi šefovi i predstavnici poslaničkih klubova obećali su podršku našoj inicijativi, ali ona do danas nije ozakonjena. Poslije pokušaja ubistva novinara Vladimira Kovačevića u avgustu 2018. godine ponovo smo dobili obećanje da će se pooštriti sankcije za napad na novinare, ali to nije urađeno. Ovo je nova prilika, a pošto se to ne nalazi u predloženim izmjenama KZ RS, očekujemo od poslaničkih klubova da amandmanski djeluju na samoj sjednici republičkog parlamenta – kaže Vukelić.

On objašnjava da se u javnosti pogrešno predstavlja da novinare traže da imaju status službenih lica, što jednostavno nije tačno.

– Mi apsolutno ne tražimo da novinari imaju status službenih lica, već samo da se za napad na novinare predvidi ista kazna, kao i za napad na ovlašćena službena lica u vršenju službene dužnosti. Smatramo da će se eventualno napadači odvratiti od namjere da napadnu novinare, ako su svjesni da im prijeti ista kazna kao za napad na policajca – precizira Vukelić, dodajući da nedavne prijetnje upućene redakciji “Nezavisnih novina” potvrđuju da je potrebno što prije pooštriti sankcije za napad na novinare.

Predstavnici većine parlamentarnih stranaka ponovo daju deklarativnu podršku inicijativi novinara, ali niko od njih ne kaže da će izraditi i uložiti amandmane kojima će obezbijediti bolju zakonsku zaštitu novinarima.

Dok iz vladajućih krugova traže da im se inicijativa novinarske zajednice zvanično dostavi u poslaničke klubove i kažu da će o njoj raspraviti sa kolegama poslanicima, opozicionari se brane tvrdnjama da je to bio posao predlagača, odnosno Ministarstva pravde RS, a da su oni spremni da podrže inicijativu i amandmane.

Šumokradice

Izmjenama KZ RS u članu 42. propisuje se kao posebno krivično djelo – šumska krađa. U obrazloženju se navodi da se tim članom propisuje da ko radi krađe u šumi obori stabla u količini većoj od pet kubnih metara, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.

Ako je djelo učinjeno u namjeri prodaje ili ako je količina oborenog drveta veća od dvadeset kubnih metara, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do pet godina i novčanom kaznom.

/Glas Srpske/

PODIJELI