Klokić: Novi zakon za privlačenje stranih ulaganja u Srpsku

0
1827

U 2017. godini planirano je usvajanje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima, koji bi trebalo da da značajan doprinos u privlačenju investitora – najavljuje ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić.

Klokić ističe da se poboljšanjem konkurentnosti i unapređenjem poslovnog okruženja stvaraju preduslovi za veću atraktivnost Srpske za strana ulaganja.

“Jedan od najznačajnijih programa, koji daju smjernice za smanjivanje barijera u poslovanju, jeste Program postinvesticione podrške investitorima. U ovoj godini u Program će biti uključene još tri opštine, tako da će obuhvatati 24 opštine u Republici Srpskoj”, navodi Klokić u intervjuu Srni.

Ministarstvo i ovoj godini planira brojne aktivnosti na privlačenju stranih ulaganja u Srpsku, koje su u uskoj vezi sa opštim ciljevima Strategije podsticanja stranih ulaganja u Republiku Srpsku za period od 2016. do 2020. godine.

Drugi značajan projekat na unapređenju poslovnog ambijenta predstavlja nastavak reforme registracije poslovanja, koji se odnosi na uvođenje mogućnosti on lajn registracije poslovnih subjekata. Taj projekat je u toku i njegov početak je planiran za narednu godinu.

S ciljem poboljšanja konkurentnosti jedinica lokalne samouprave, Republika Srpska je pristupila Projektu sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem /BFC CEE/.

Klokić precizira da su u Srpskoj taj sertifikat dobili – Prijedor  /resertifikat/, Banjaluka, Bijeljina, Teslić i Mrkonjić Grad.

On očekuje da će, s obzirom da se u različitim fazama sertifikacije nalazi još deset opština – Gradiška, Trebinje, Laktaši, Ugljevik, Doboj, Brod, Bileća, Kozarska Dubica, Novi Grad i Kotor Varoš – u ovoj godini biti povećam broj opština koje će dobiti taj sertifikat.

U 2017. godini planirano je usvajanje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima, koji bi trebalo da da značajan doprinos u privlačenju investitora.

Klokić za Srnu napominje da se promocija privrednog ambijenta i potencijala Republike Srpske obavlja putem više kanala – stranim investitorima na raspolaganju portal “www.investsrpska.net”, kao i da je u toku ažuriranje portala te prikupljanje investicionih projekata po opštinama i sektorima.

Ovo ministarstvo je, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a uz podršku Grupacije Svjetske banke, počelo pripreme za izbor ciljanih investitora u Njemačkoj iz sektora voća i povrća.

Republika Srpska tradicionalno ima razvijenu spoljnotrgovinsku razmjenu sa Njemačkom, a sektor voća i povrća, prema studiji Procjena konkurentnosti tri vrijednosna lanca u poljoprivredi Srpske, koju je uradila Grupacija Svjetske banke, ima najbolje komparativne i konkurentske prednosti.

Klokić ukazuje da je neophodno uzeti u obzir i nepovoljne događaje na globalnom i regionalnom planu, koji značajno utiču na strane investitore prilikom donošenja odluke o investiranju.

On navodi da će Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju učestvovati na više promotivnih događaja, samostalno ili u saradnji sa predstavništvima Srpske u inostranstvu.

Svih osam predstavništava Republike Srpske u inostranstvu u prošloj godini maksimalno su bila angažovana za što bolje predstavljanje i pozicioniranje Srpske promovisanjem privrednih i prirodnih potencijala..

Predstavljena su i podsticanja ulaganja u privredu Srpske, realizacija brojnih aktivnosti usmjerenih na jačanje saradnje u oblasti nauke, prosvjete, kulture, jačanja veza sa dijasporom, te drugih vidova saradnje od interesa za Srpsku.

U ovoj godini, napominje Klokić, biće nastavljeno jačanje i obezbjeđivanje razvoja institucionalne i svih drugih vidova saradnje sa regijama u zemljama njihovog sjedišta, a u cilju aktivnijeg učešća u regionalnim inicijativama i pronalaženja partnera za učešće u zajedničkim regionalnim projektima…

Republika Srpska ima predstavništva u Beogradu, Solunu, Moskvi, Beču, Jerusalimu, Vašingtonu, Štutgartu i Briselu.

Uskoro stupa primjena adaptiranog Sprazuma o stabilizaciji i pridruživanju SSP/ BiH sa EU, a praćenje sprovođenja SSP-a na republičkom nivou vrši Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju. Klokić navodi da je ista situacija i kada je riječ o adaptaciji SSP-a.

“Praćenje sprovođenja SSP-a odvija se i posredstvom sastanaka zajedničkih tijela EU i BiH, koja djeluju u okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, te kroz redovne godišnje izvještaje Evropske komisije o BiH” – zaključuje u intervjuu Srni Klokić.

(Srni)

PODIJELI