Ko će i gdje spaliti otpad u Drvaru još nije poznato

0
350

Federalno ministarstvo ekologije i turizma napravilo je analizu kompanija koje mogu reciklirati otpad koji je uvezen u Drvar i Bosansko Grahovo i po kojoj cijeni, kako bi bili spremni u slučaju da firma “Krom reciklaža” ne izvrši naredbu inspekcije o uklanjanju spornog materijala.

U tom ministarstvu navode da, s obzirom na to da “Krom reciklaža” nije uradila ono što joj je naređeno, odnosno nije otpad izmjestila u halu Pasjak u Drvaru, kako je u njihovim dozvolama navedeno, dalje aktivnosti u vezi s tim su u nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove i nadležnog tužilaštva, koji vode istragu.

– Mi moramo raditi prema uputstvima inspekcije koja sada vodi glavnu riječ i ovo ministarstvo im stoji na raspolaganju. Federalna uprava za inspekcijske poslove ima nadležnost da, nakon što firma “Krom reciklaža” nije postupila po njihovom nalogu, prinudnim putem izvrši zbrinjavanje otpada na ekološki prihvatljiv način putem firmi koje imaju dozvolu za obavljanje ove vrste posla, i to o trošku uvoznika – pojasnili su u Federalnom ministarstvu ekologije i turizma.

Sa druge strane, u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove tvrde da firmi “Krom reciklaža” još nije istekao rok od 30 dana za uklanjanje otpada.

– Rok za izvršenje mjere naložene rješenjem od 24. jula je 30 dana od dana dostavljanja, a ne od dana donošenja. Zbog poteškoća u dostavljanju navedenog rješenja, rok za izvršenje još nije istekao. Shodno navedenom, teret izvršenja rješenja do isteka roka predviđenog dispozitivom je još na subjektu nadzora, te će se nakon isteka istog preduzimati dalje mjere u skladu sa zakonom – naveli su u inspekciji i dodali da s obzirom na to da inspekcijski nadzor još nije okončan, postupajući inspektori u ovoj fazi još nisu izrekli prekršajne naloge.

Firma “Krom reciklaža” uvezla je u Drvar 294.547 kilograma otpada u vrijednosti od 16.126 maraka i istresla ga u napuštene hale nekadašnjeg preduzeća “Grmeč”.

/Glas Srpske/

PODIJELI