Koalicija „Pod lupom“ – jer nam je stalo…

0
1131

O KOALICIJI “POD LUPOM”

Sedam nevladinih organizacija  iz cijele Bosne i Hercegovine osnovalo je Koaliciju za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ s ciljem organizovanja i provođenja građanskog, nestranačkog posmatranja Opštih izbora 2014. godine u BiH. Glavni cilj Koalicije je doprinijeti slobodnim i poštenim izborima u BiH.

10275564_1454335814824834_1432236235961940154_o

O PROJEKTU

Projekt „…jer nam je stalo!“ traje od 01. juna 2014. do 28. februara 2015. godine i podržan je od strane Ambasade Kraljevine Norveške, britanske Vlade, Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) te Delegacije Europske unije u BiH.

Za razliku od stranačkih posmatrača koji prate izbore za potrebe političkog subjekta koji ih je nominovao i to samo na izborni dan, nestranački posmatrači prate izborni proces na objektivan i nepristrasan način uzimajući u obzir aktivnosti svih političkih subjekata.

Iako je Bosna i Hercegovina učinila znatan iskorak u kvalitetu provođenja izbora neposredno nakon ratnih zbivanja, posljednjih godina svjedoci smo nemogućnosti dogovora političkih elita o unaprijeđenju provođenja izbora u BiH. U prilog toj činjenici govore i brojni (bez)uspješni pokušaji izmjene Izbornog zakona, pritisci na izbornu administraciju, nemogućnost dogovora o provođenju izbora za Mostar, te opadajući  interes građana da glasaju i aktivno se uključe u političke procese u BiH.

Stoga će Koalicija nastojati ne samo uočiti potencijalne neregularnosti i nepravilnosti, te objektivno i blagovremeno izvještavati u vremenu prije, tokom i neposredno nakon izbora, već i podići svijest o izbornoj kulturi, ponuditi preporuke za unaprijeđenje izbornog procesa i ohrabriti sve građane da slobodno izraze vlastitu volju na dan Opštih izbora 12. oktobra 2014. godine.

U Bosni i Hercegovini, dva mjeseca prije održavanja Opštih izbora, od ukupno 142. opštinske izborne komisije, u potpunosti nije formirano 5 OIK-a i to Bratunac, Čapljina, Čelić, Krupa na Uni i Kupres (RS) iako je niz aktivnosti opštinskih izbornih komisija već trebao biti započet i okončan. Rok za određivanje broja i vrste biračkih mjesta bio je 8. avgust. Do propisanog roka 130 Opštinskih izbornih komisija (OIK)  odredila je broj i vrstu biračkih mjesta, dok ostalih 12 to nije učinilo. Posljednje izmjene izbornog zakona predvidjele su da svaka OIK mora imati najmanje 40% manje zastupljenog pola. 10 OIK-a nema zakonski propisanu zastupljenost polova u svom sastavu. Tokom jula mjeseca, posmatrači Koalicije „Pod lupom“ nisu primijetili veće oscilacije u prijavama i odjavama prebivališta u opštinama u BiH, izuzev u Srebrenici i Zvorniku, gdje postoje neformalne informacije iz više izvora o pojačanom broju prijava prebivališta. Glavni ured će u narednom periodu zatražiti zvanične informacije i pokazatelje da bi se ovi navodi i provjerili.

PODIJELI