Konstantan pad nezaposlenosti

0
517

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske na kraju 2019. godine nalazilo se 87.037 nezaposlenih lica aktivnih tražilaca posla, što je za 8.968 lica ili 9,3 odsto manje u odnosu na isti period 2018, kada je bilo evidentirano 96.005 nezaposlenih.

– Praćenje pokazatelja o stanju nezaposlenosti i analize koje vršimo mjesečno pokazuju konstantan pad broja evidentiranih nezaposlenih lica. I prethodnu 2018. godinu završili smo sa 16,1 odsto manje nezaposlenih u odnosu na decembar 2017 – rekao je za Srnu direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujičić.

On napominje da je zaključno sa 31. decembrom 2018. godine evidentirano 96.005 nezaposlenih lica ili 16,1 odsto manje nego 2017, kada ih je evidentirano 114.364.

U protekloj godini sa evidencije nezaposlenih lica, po raznim osnovama, brisano je 78.540 lica, od kojih, po osnovu zaposlenja, njih 44.069 ili 56,1 odsto.

Prema njegovim riječima, ostali najčešći razlozi brisanja sa evidencije su neredovno javljanje na Biro – 21.359 lica ili 27,2 odsto, sticanje uslova za penziju 4.333 lica ili 5,5 odsto i preseljenje – 2.700 lica ili 3,4 odsto.

Vujičić ukazuje da su razlozi brisanja sa evidencije propisani Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Govoreći o kvalifikacionoj strukturi lica koja traže posao, Vujičić ističe da su najbrojnija ona sa srednjom stručnom spremom, i to kvalifikovani radnici – 27.860, sa srednjom stručnom spremom 27.576 lica, nekvalifikovanih radnika je 17.380, polukvalifikovanih 1.500, a visokokvalifikovanih 501 lice.

Sa visokom stručnom spremom evidentirana su 11.144 lica, a sa višom 1.076.

Kada je riječ o starosnoj strukturi nezaposlenih, najbrojnija su lica starosti od 30. do 44. godine – 29.601, od 15 do 29 godina evidentirana su 22.174 lica, od 45. do 54. godine – 19.856, te od 55 do 65 godina starosti – 15.406.

Vujičić kaže da su u 2019. godini poslodavci iskazali potrebu za 20.888 radnika, a najtraženiji su prodavači, bravari, obućari, vozači, konobari, kuvari, monteri, zidari, električari, tesari i zavarivači.

Poslodavci su iskazali potrebu i za operaterima na računaru, ekonomskim i komercijalnim tehničarima, medicinskim sestrama-tehničarima, mašinskim i građevinskim tehničarima i elektrotehničarima-energetičarima.

Govoreći o sedmom stepenu stručne spreme, Vujičić naglašava da su najtraženiji profesori razredne nastave, profesori matematike i fizike, profesori engleskog jezika, diplomirani ekonomisti i pravnici, ljekari, te diplomirani inženjeri elektrotehnike i mašinstva.

Prema njegovim riječima, prošle godine Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizovao je sedam programa sufinansiranja zapošljavanja.

On podsjeća da je za Program finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida “Zajedno do posla” obezbijeđeno 3.081.000 KM za zapošljavanje 648 lica.

– Za Program podrške zapošljavanja mladih sa visokom stručnom spremom u statusu pripravnika u 2019. godini izdvojeno je 4.974.626 za zapošljavanje 770 lica – navodi Vujičić i naglašava da su za ova dva projekta sredstva obezbijeđena iz budžeta Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje.

On ističe da je vrijednost Programa podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj 203.710 KM za zapošljavanje 35 lica, a riječ je o grant sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara.

Vrijednost Programa podsticanja razvoja preduzetništva kod mladih starosti do 35 godina – startap je 7.200.000 KM za samozapošljavanje oko 246 lica. To su donatorska sredstva Vlade Srbije od 2.933.745 KM i sredstva Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske od 4.266.255 KM.

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske obezbijedio je 300.000 KM za Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije, te za zapošljavanje lica koja uspješno prođu taj program.

On dodaje da je za Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2019. godini iz sredstava Zavoda za zapošljavanje i budžeta Republike Srpske obezbijeđeno 9.985.478 KM za zapošljavanje 2.384 lica.

Iz budžeta Republike Srpske za Program podrške zapošljavanju u privredi posredstvom isplate podsticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa obezbijeđeno je 4.125.000 KM za isplatu plaćenih poreza i doprinosa za oko 2.700 lica zaposlenih u 2018. godini.

– Zaključno sa 31. decembrom 2019. godine po ovim programima zaposlena su 5.664 lica, za šta su realizovana sredstva u iznosu od 25.416.708 KM – naglašava Vujičić i navodi da su programi po Akcionom planu zapošljavanja za prošlu godinu i dalje u fazi realizacije.

Kada je riječ o programima koje će Zavod za zapošljavanje realizovati u ovoj godini, Vujičić naglašava da su u toku aktivnosti na izradi Akcionog plana zapošljavanja i zavisno od toga koje mjere i aktivnosti budu definisane, pripremiće se i programi sufinansiranja zapošljavanja.

– Ono što je izvjesno jeste da će akcenat i dalje biti na zapošljavanju dugoročno nezaposlenih lica i ranjivih grupa kako je i utvrđeno Strategijom zapošljavanja Republike Srpske 2016-2020. godine. Zavod će nastaviti aktivnosti na realizaciji i praćenju programa iz 2019. godine, kao i unapređenju ukupnih mjera aktivne politike – kaže Vujičić.

/Srna/

PODIJELI