Lepir: David Dragičević nije otet, zarobljen i zlostavljan

0
917

David Dragičević (21) nije otet, zarobljen i zlostavljan. Za ovo ne postoji niti jedna indicija, osnov sumnje niti dokaz, saopštio je Želimir Lepir, glavni banjalučki okružni javni tužilac.

Po riječima Lepira, to je sa sigurnošću utvrđeno u dosadašnjem postupku prikupljanja dokaza.

“Ovakav zaključak temelji se na nalazu vještaka medicinske struke, iz kojeg ne proizilazi postojanje bilo kakvih povreda koje bi ukazivale na otmicu, vezivanje, silovanje oštećenog i slično. Ovo činjenično stanje suprotno je tvrdnjama oštećenog oca i dijela javnosti koja stalno potencira da je lice oteto i držano u zarobljeništvu, a onda likvidirano”, navodi Lepir.

NAREDBA: Glavni banjalučki tužilac dodaje da, nakon zaprimanja izvještaja o smrti Davida Dragičevića od strane MUP-a RS 29. marta i pregleda tog izvještaja, “Tužilaštvo nije moglo donijeti naredbu o nesprovođenju istrage, kao ni naredbu o provođenju istrage za ubistvo, jer iz materijala i prikupljenih dokaza nisu imali dokaza za osnov sumnje da je počinjeno ubistvo”.

“Utvrdili smo da treba provoditi dodatne istražne radnje, da bi mogli donijeti odgovarajuću tužilačku odluku”, naveo je Lepir.

Iz tih razloga, kako on dalje navodi, postupajući tužilac sa ovlaštenim službenim licima MUP-a Republike Srpske provodio je pojedinačne istražne radnje kako bi se utvrdile sve činjenice i donijela odgovarajuća tužilačka odluka.

UZNEMIRENJE: “Zbog velikog uznemirenja javnosti pored postupajućeg tužioca koji radi na ovom predmetu odredio sam još jednog tužioca, a glavni republički tužilac Republike Srpske, odredio je i dva republička tužioca koji u skladu sa Zakonom o tužilaštvima RS, nadziru i pomažu u radu ovim tužiocima. U radu na ovom predmetu uključen sam lično i ja, kao glavni tužilac ali i moj prvi zamjenik”, naveo je Lepir u pisanom saopštenju dostavljenom “Nezavisnim”.

Kako je dodao, svi dokazi koji su prikupljeni od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i koji su dostavljeni uz izvještaj su zakoniti i pribavljeni su u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. Prema tome, dodao je, rad na ovom predmetu odvija se timski.

“Do sada su sprovedene brojne istražne radnje: saslušanja svjedoka, poligrafisanja, provjeravanje alibija, rekonstrukcije, vještačenja itd”, naveo je Lepir.

ODLUKA: Kako je dodao, nakon pristizanja nalaza vještaka medicinske struke iz Zagreba o povredama i načinu povređivanja Davida Dragičevića, tužilaštvo je došlo u poziciju da donese tužilačku odluku.

U dosadašnjem postupku prikupljanja dokaza, kako je naglasio, sa sigurnošću je utvrđeno da David Dragičević, nije otet, zarobljen i zlostavljan.

“David Dragičević nije pretučen šipkama, palicama, od strane veće skupine ljudi, kako takođe tvrde oštećeni i dio javnosti. Ovo stanovište potvrđuje logički i činjenica da su na tijelu pronađene samo lake tjelesne povrede, bez bilo kakvih lomova”, rekao je Lepir.

Tvrdi da je u tijelu Davida Dragičevića pronađeno prisustvo alkohola u količini od 1,58 promila, prema nalazu KTC Banjaluka, a prema nalazu VMA iz Beograda 1,30 promila u krvi, a 2,59 promila u urinu.

“Na temelju nalaza vještaka medicinske struke (Karan Željke, Milosavljević Ivice, kao i tima vještaka iz Zagreba), utvrđeno je, da je do utopljenja došlo upravo 18. marta, i da je leš proveo u vodi do 24. marta, kada je pronađen u rijeci Crkvena”, kaže Lepir.

BEZ DROGE: “Na osnovu izvještaja o rezultatima toksikološko-hemijske analize izvršene od strane Odjeljenja za toksikološku hemiju, Centra za kontrolu trovanja VMA u Beogradu, uvrđeno je da u krvi i urinu oštećenog Davida Dragičevića nije dokazano prisustvo opojnih droga (u izvještaju su detaljno pobrojani opijati na koje su testirani krv i urin oštećenog)”, ističe Lepir.

Naveo je da je David Dragičević zadobio lake tjelesne povrede, koje su verifikovane na prednjoj strani tijela a ni jedne povrede nema na leđima.

“Prema mišljenju vještaka medicinske struke iste su mogle nastati upravo padom tijela niz teren koji je popločan kamenom, a to je upravo lijeva strana korita rijeke Crkvena. Ljekari dozvoljavaju mogućnost da su povrede na usnama, krvni podliv desne šake i potkoljenice mogli nastati od udaraca”, naveo je Lepir.

Dodao je da su ljekari isključili mogućnost da je tijelo Davida Dragičevića palo sa mosta direktno u vodu bez kontakta sa preprekama, već upravo padom i klizanjem niz strminu (kameni dio obale).

“Smrt Davida Dragičevića nastupila je utapanjem u vodi (rječica Crkvena). Sa velikim stepenom vjerovatnoće utvrdili smo putanju kretanja Davida Dragičevića, u toku noći iz grada ka mjestu gdje se dogodio kritični događaj”, istakao je glavni banjalučki okružni javni tužilac.

VJEROVATNOĆA: Dodao je da su provođenjem dodatnih istražnih radnji došli do sumnje (najniži stepen vjerovatnoće) da je do utopljenja i dospijeća Davida Dragičevića u rječicu došlo na način kako je definisan u naredbi o sprovođenju istrage zbog ubistva.

“Naime, na osnovu rezultata do sada provedenih istražnih radnji utvrđeno je postojanje sumnje da je 18. marta oko četiri sata, u Banjaluci, u Ulici Velibora Janjetovića Janje, u blizini obale rijeke Crkvene, došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između oštećenog i osumnjičenih ( dva ili tri za sada nepoznata izvršioca) kojom prilikom je oštećeni Dragičević David plašeći se za svoj život, bježao od izvršilaca i pao niz strmu obalu rijeke Crkvene, visine oko 4,5 metra, u nabujalu rijeku Crkvenu ili su ga izvršioci sa iste obale gurnuli u rijeku Crkvenu”, kaže Lepir.

Dodao je da je potom, u kratkom vremenskom periodu nakon dospijeća u vodu, kod Davida Dragičevića nastupila smrt usljed utopljenja u vodi, a leš je 24. marta pronađen u rijeci Crkvena u neposrednoj blizini ušća u rijeku Vrbas.

PRIJETNJE: Prema tome, kako je naglasio Lepir, tužilaštvo u daljem radu nastavlja istragu radi rasvjetljavanja i utvrđivanja činjenica u vezi sa naredbom o sprovođenju istrage.

“Prilikom donošenja tužilačke odluke-naredbe o sprovođenju istrage, iskazana je potpuna saglasnost svih tužilaca uključenih u radu na ovom predmetu. Kao rukovodilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, ovom prilikom obavještavam javnost, da smo postupajući tužilac i ja, dobili putem e-maila u dva navrata prijeteće poruke. To smo dostavili Republičkom tužilaštvu Republike Srpske – Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, na provjere i istragu”, naveo je Lepir.

PRITISAK: Naglasio je da je iz svih dešavanja u javnosti vidljivo “da tužilaštvo radi pod velikim pritiskom”.

“U javnosti se od strane pojednih medija i grupa pojedinih građana, iznose neistine u vezi sa ovim događajem, sa ciljem da se kriminalizuju državne institucije i to prvenstveno Tužilaštvo i MUP RS, te da određene grupacije time žele da postignu svoj politički rejting pred izbore”, rekao je Lepir.

Kako je dodao, kao glavni tužilac u više navrata primao je na razgovor oca Davida Dragičevića i njegova dva advokata, jer je uobičajeno u praksi da oštećeni sarađuju sa tužilaštvom, kao organom krivičnog gonjenja.

“Međutim, oni protiv nas tužilaca i drugih radnika MUP-a RS, podnose krivične prijave i u javnosti nas kvalifikuju kao saučesnike u ubistvu, što ne možemo da razumijemo i shvatimo. Tužilaštvo će i dalje nastaviti rad na ovom predmetu u skladu sa svojim ovlaštenjima koja se temelje na Zakonu o tužilaštvu RS, Zakon o krivičnom postupku RS i Krivičnom zakoniku RS, s napomenom, da iza ove odluke – naredbe, stoji Okružno javno tužilaštvo Banjaluka i Republičko tužilaštvo RS, kojima jedino odgovaramo za svoj rad kao i Visokom sudskom tužilačkom savjetu BiH”, naveo je Lepir na kraju svog saopštenja.

(nezavisne.com)

PODIJELI