LICA S INVALIDITETOM DA IMAJU JEDNAKA PRAVA U DRUŠTVU

0
263

Visoki sudski i tužilački savjet /VSTS/ BiH u narednom periodu realizovaće aktivnosti radi pružanja podrške licima sa invaliditetom u ostvarivanju njihovih prava, pristupa pravosuđu i kontaktu sa sudovima.

VSTS je, povodom 3. decembra, Međunarodnog dana lica sa invaliditetom, naveo da je svjestan značaja i uloge pravosuđa u procesu postizanja ravnopravnog učešća lica sa invaliditetom u svim sferama društvenog života, te sprečavanja i suzbijanja diskriminacije po osnovu invaliditeta.

Aktivnosti će biti usmjerene i na profesionalizaciju sudskog osoblja i razvijanje ujednačenog nivoa sudskih usluga pri radu sa ovom ranjivom grupom, a kroz specijalno kreirane edukacije, posebna pažnja će biti posvećena unapređenju komunikacije i postupanja nosilaca pravosudnih funkcija sa licima s invaliditetom, korisnicima sudova, saopšteno je iz VSTS-a.

Iz VSTS-a naglašavaju da će realizacija ovih aktivnosti biti sprovedena kroz drugu fazu projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH” koji finansira Vlada Švedske

Glavna skupština UN usvojila je u oktobru 1992. godine rezoluciju da 3. decembar svake godine bude obilježen kao Međunarodni dan lica s invaliditetom.

Konvencija UN o pravima lica sa invaliditetom, koju je BiH ratifikovala 2010. godine, naglašava da se ljudska prava podjednako odnose na sve ljude, bez obzira na invaliditet, te da su lica sa invaliditetom subjekti prava koji treba da potpuno i efikasno učestvuju u društvu, na jednakoj osnovi s drugima.

Konvencijom su zemlje potpisnice preuzele obavezu da obezbijede jednak i nediskriminišući pristup pravdi licima s invaliditetom, ravnopravno s drugim licima, uključujući odgovarajuće obuke nosilaca pravosudnih funkcija u tu svrhu.

(Srna)

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here