Lične invalidnine u RS od 1. jula?

0
753

Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske saopšteno je da se aktivno radi na analizi prijedloga modaliteta uvođenja ličnih invalidinina da bi se to pravo primjenjivalo od 1. jula, kako je ranije dogovoreno sa predstavnicima saveza i udruženja koja okupljaju lica sa invaliditetom.

Radna grupa za unapređenje položaja lica sa invaliditetom Vlade Republike Srpske analizirala je mogućnost uvođenja prava na ličnu invalidninu na osnovu raspoloživih podataka saveza lica sa invaliditetom, centara za socijalni rad, Javnog fonda za dječiju zaštitu, te Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

U saopštenju se dodaje da je Radna grupa zaključila da bi se uvođenjem invalidnine kao novčane podrške za lica sa teškim oblikom invaliditeta, osim ostalih prava iz socijalne zaštite, stvorili uslovi za poboljšanje položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj.

Sredstva će, kako se navodi, obezbijediti Vlada Republike Srpske, a zahtjevi za ostvarivanje prava na invalidninu podnosiće se nadležnim centrima za socijalni rad.

Iz Ministarstva napominju da lična invalidnina kao pravo neće imati imovinski cenzus.

Iz resornog ministarstva podsjećaju da je sa ciljem unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom osnovana Radna grupa Vlade Republike Srpske za unapređenje položaja lica sa invaliditetom.

U njenom sastavu su radne grupe za analizu stanja za mogućnost uvođenje prava na ličnu invalidninu i prava roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, zatim za analizu stanja za mogućnost uvođenje usluge pružaocima podrške u komunikaciji za gluva lica /asocijacija tumača znakovnog jezika gluvih/ i donošenja Zakona o znakovnom jeziku gluvih Republike Srpske, kao i Radna grupa za analizu stanja prava na ortopedska pomagala.

Radnu grupu čine ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić, ministar finansija Zoran Tegeltija, ministar uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović, te ministar prosvjete i kulture Dane Malešević.

U saopštenju se dodaje da Radnu grupu čine i direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, predsjednik/potpredsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske kao i predstavnici svih saveza i udruženja lica sa invaliditetom od javnog interesa /Saveza gluvih i nagluvih Republike Srpske, Saveza paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Srpske, republičkih saveza distrofičara i slijepih, te Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske/.

Iz Ministarstva navode i da je u toku izrada Zakona o znakovnom jeziku Republike Srpske, čiji je nosilac Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske, a Strategijom unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici 2017-2026. godine, kao jedan od ciljeva u oblasti socijalne zaštite predviđeno je obezbjeđivanje minimalne socijalne sigurnosti za civilna lica sa invaliditetom.

(Srna)

PODIJELI