Liječenje besplatno do punoljetstva

0
1348

Besplatno liječenje u RS trebalo bi do kraja ove godine biti omogućeno i svim mladima od 15 do 18 godina kroz paket prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u RS, što do sada nije bio slučaj.

Sada pravo na besplatno liječenje imaju sva djeca u RS do 15 godina starosti, a to podrazumijeva da ne plaćaju ni participaciju za zdravstvene usluge u ustanovama (javnim, privatnim) sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja RS ima ugovor o saradnji.

U Ministarstvu zdravlja i socijalne zdravstvene zaštite RS ističu da je ovo proširenje prava na besplatno liječenje za mlade planirano ove godine i to  novim zakonskim rješenjima u oblasti zdravstva, koja bi do kraja godine trebalo da budu pred narodnim poslanicima. Međutim, još nije određeno u okviru kojeg zakona će tačno biti definisano ovo pravo i iz kojih sredstava će biti finansirano – iz sredstava od doprinosa ili drugih prihoda u budžetu.

“Naš cilj je da donesemo najbolje rješenje koje će ići u smjeru poboljšanja dostupnosti zdravstvene zaštite u RS”, rekla je Nataša Aleksić, portparol Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

Milenko Granulić, predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite RS,  pozdravlja najavljeni potez.

“Mislimo da para za ovu namjenu ima i treba biti, čak i po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje u RS pod uslovom da se njegov iznos ne smanjuje. Naravno, potrebno je da kontrolni organi hitno pojačaju kontrolu poreza i doprinosa u RS, u cilju da se poveća naplata, na šta uporno upozravamo”, istakao je Granulić, te naglasio da Vlada RS mora da riješi pitanja javnih dužnika za doprinose, i to javnih zdravstvenih ustanova.

On je dodao i da vlasti RS ne treba da čekaju eventualna sredstva od povećanja akciza na cigarete i alkohol na državnom nivou, te odluke i usaglašavanja o preraspodjeli istih entitetskim zdravstvenim fondovima kako bi omogućili besplatno liječenje i mladima od 15 do 18 godina u RS.

Jovan Radovanović, predsjednik Udruženja višečlanih porodica “Četiri plus” Banjaluka, istakao je da je ovo udruženje unazad nekoliko godina iniciralo da omladina tokom cijelog svog školovanja (i tokom studija) ima pravo na besplatno liječenje.

“I pomjeranje granice do 18 godina bi posebno značilo višečlanim porodicama, jer oko 70 odsto roditelja u ovim porodicama nije zaposleno. Jedva obezbijede sredstva za hranu, a kamoli za redovno i adekvatno liječenje”, dodao je Radovanović te dodao da u ovim porodicama ima dosta zdravstveno zapuštene omladine.

Radomir Jerkić, potpredsjednik Omladinskog savjeta RS (OS RS), istakao je da je OS RS već i ranije insistirao kod institucija na proširivanju prava u oblasti zdravstvene zaštite mladih.

“Očekujemo da će ove godine mladima od 15 do 18 godina biti omogućeno besplatno liječenje, kao što je to slučaj i u Srbiji i Hrvatskoj “, navodi Jerkić.

On je dodao da Omladinski savjet aktivno radi na omladinskoj politici RS od 2015. do 2020. godine i jedna od njenih stavki je i bolja i kvalitetnija zdravstvena zaštita mladih do 30 godina./RTRS/

PODIJELI