Milan Petrović: Poštovaćemo odluke suda, smatramo da ne treba politizovati takvu odluku

0
350

Okružni sud u Banjaluci donio je odluku o proglašavanju ništavnim rješenje iz 1996.godine pri čemu je Srpska demokratska stranka dobila pravo na raspolaganje aktuelnu zgradu gdje je smješten njen Opštinski odbor i mora da naspusti ovaj objekat, naglasio je danas na vanrednom presu načelnik opštine prnajvor Darko Tomaš. Naglasio je da je ova odluka pravilna i da će zgrada napokon biti na raspolaganju građanima.

Poručio je da su oni smatrali da je to riješenje nezakonito i smatrali smo da nije u redu na koji je način zgrada prenesena na korištenje SDS-a. Naveo je da je u nekoliko navrata od 2016.godine pokušavano da se nađe većina koja bi takvu odluku podržala. U oktorbru mjesecu 2020.godine postojala je spremnost odbornika da podrži inicijativu rješenje o oglašavanju ništavnim rješenje iz 1996.godine kojim je zgrada dodijeljena toj stranci.

Navodi da je na takvo rješenje SDS pokrenuo i pravni spor koji je 16.09.2021,godine kojim je Okružni sud obio zahtjev SDS-a kao nesonova i potvrdio rješenje iz 2000.godine u kojem stoji da je zgrada u vlasništvu opštine i da mora biti vraćena opštini i da ova stranka mora odatle da iseli.

”Ono što pozivam a to je dalja procedura da predjsedništvo Skupštine i sekretara Skupštine da tokom dana, predaju pravosnažno rješenje i ponesu zahtjev Republičkoj upravi za geodetsko i imovinsko-pravne poslove radi knjiženja na opštinu Prnjavor. ova odluka Osnovnog suda je pravodnažna od 16.09.2021.godine.”,poručuje Tomaš.

Poručuje i da iza tadašnjih nezakontih odluka stoje isti oni koji su i danas na rukovodećim položajima SDS-a koji i danas pozivaju na nekakve pobune. Pozavao ih je i da dođu u opštinu i da vide ono što su uradili u ovoj opštini, navodeći da je Prnjavor pravi primjer nekorektne politike SDS-a koja je u ranijim periodima radila samo za svoj interes.

Ova zgrada je jedan od primjera te nekorektne politike i ova zgrada koja ima vrijednost preko 500.000 KM je veoma bitna za lokalnu zajednicu. U narednom periodu će mo pokrenuti i pitanje vezano za zakupninu od 1996.godine do danas. Smatram da bi bilo korektno da se ta zakupnina plati opštini.

On se zahvalio i odbornicima koji su u oktobru prošle godine, podržali ovakvu odluku.

Istakao je da je veoma važno da je ovaj objekat, odlukom Okružnog suda, vraćen opštini jer je riječ o veoma atkraktivnoj lokaciji koja će biti na koristi svim građanima a ne samo SDS-u.

Navodi da ovo nije jedini sudski proces koji je pokrenut a gdje smo smatrali da je opština oštećena a to je i postupak vezan za JP,, Lutrija” RS u vezi plaćanja poreza od dobitka, navodeći da će ta sredstva biti isplaćena tokom ove godine.

Petrović: Poštovaćemo odluke suda, smatramo da ne treba politizovati takvu odluku

Predsjednik OO SDS-a Prnjavor Milan Petrović navodi da će ova stranka poštovati odluku sudova pri čemu je istakao da će vrata SDS-a uvijek biti otvorena za sve građane be obzira na kojoj se lokaciji nalazili.

On je poručio je je više potrebno da načelnik opštine sazove vandredni pres i da kaže zašto već deset mjeseci nije izvezen ni jedan kubik pijeska na puteve, širom naše lokalne zajendice.

Poručio je i zašto se ne kreće u relizaciju značajnih infrastrukturnih projekata koji su bitni za građane postavljajući pitanje da li se čeka izborna godina, pa da se krene u realizaciju svega toga.

On poručuje da pitanje oko zgrade, nije najbitnije pitanje i da aktelna vlastm ne treba politizovati takvu odluku.

TV K3

PODIJELI