Ministar poljoprivrede posjetio farmu Vladimira Usorca u Prnjavoru

0
1711

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić izjavio je da strateški cilj Srpske u animalnoj proizvodnji, a u okviru nje u govedarstvu, treba da bude postojanje nekoliko proizvođača koji će kvalitetom i obimom svoje proizvodnje biti reproduktivni oslonac za razvoj drugih sličnih farmi.
“Takve proizvođače treba podržati, jer animalna proizvodnja nije proizvodnja koja traje jednu ili dvije sezone, već je to čitav ciklus proizvodnje koji za sobom veže i proizvodnju stočne hrane i drugih inputa”, rekao je Mirjanić. 

On je danas posjetio farmu predsjednika Udruženja proizvođača mlijeka Srpske Vladimira Usorca kod Prnjavora, koja je jedna od najvećih farmi za proizvodnju mlijeka u Republici Srpskoj, saopšteno je iz resornog ministarstva. 

Pomoćnik ministra za veterinarstvo Radmila Čojo je rekla da je Farma “Usorac” jedna od četiri farme u Srpskoj koja već ima odobrenje Ministarstva za izvoz na tržište EU, što znači da ispunjava uslove koji uključuju: zdravstveni status grla, zoohigijenske i zootehničke uslove, kao i uslove dobrobiti životinja. 

Farma “Usorac” ima 65 grla u eksploataciji za proizvodnju mlijeka. Cilj vlasnika farme je da do nove godine proširi kapacitete u proizvodnji na 110 grla i u tu svrhu vlasnik je investirao u nabavku 33 steone junice iz Češke, koje zajedno sa vlastitim podmlatkom namjerava staviti u funkciju povećanja proizvodnje. 

Smještajni i tehnološki kapaciteti na farmi su jedni od najsavremenijih u regionu, a farma posjeduje i robote za mužu mlijeka, navedeno je u saopštenju. 

Ministar je sa saradnicima obišao i Ergelu “Vučjak” radi uvida u realizaciju mjera iz elaborata Vlade Republike Srpske za revitalizaciju ergele. /srna/

PODIJELI